Zonder Hem kun je niets doen

Als Jezus op de sabbat een man geneest, roept dat weerstand op. Staat wat Hij doet niet op...

Lees verder