Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 27 januari

Zonder Hem kun je niets doen

Als Jezus op de sabbat een man geneest, roept dat weerstand op. Staat wat Hij doet niet op gespannen voet met de bewering een Zoon van God te zijn? Dit is immers tegen de bepalingen van Zijn Vader? Volgens Jezus is het tegendeel waar. Zijn Vader is betrokken op wat Hij doet. Zonder Hem kan Hij niets doen. 

Harmonie

“Ik en de Vader zijn één”, zei Jezus. De Schotse prediker William Garden Blaike (1820-1899) laat zien dat het handelen van Christus niet anders is dan dat van Zijn Vader. Als in de natuur een tak afbreekt van een boom, zal het levende hout zich herstellen. Ook op de sabbat. Datzelfde geldt voor een wond in het menselijk lichaam. De kracht van God als Beschermer is op de sabbat niet minder actief dan andere dagen. 

Dat Jezus een man op de sabbat genas, was dus niet in strijd met de bepalingen van Zijn Vader. Integendeel. Blaike: ‘Hij gebruikte Zijn buitengewone genezingskrachten net als de Vader gebruik maakt van Zijn gewone bevoegdheden. In het samen op gaan met Zijn Vader, in de pas lopend met Hem, handelde Hij slechts als elke trouwe dienaar, zoals elke verantwoordelijke zoon.’ Hij handelde in de wil en door de kracht van Zijn Vader. 

Eén

William Blaike legt mediterend over de eenheid van Vader en Zoon uit hoe zij op elkaar betrokken zijn. Het maakt verschil hoe we Jezus zien. Blaike: ‘Als we met een geestelijk oog kijken, zien we de eenheid van Jezus met de Vader, dan is er geen verder bewijs nodig van Zijn Goddelijke autoriteit en positie. Wie iets begrijpt van Gods doeleinden en werken, en ziet hoe deze vervuld en uitgevoerd worden door Jezus, weet dat Jezus de Zoon van God is. Aan de andere kant, het onvermogen om deze verbinding te zien, onvermogen om te zien dat Jezus het werktuig van de Vader is, en hoe het werk van genezing en herstel dat Christus uitwerkt de vervulling is van de plannen en doeleinden van de Vader, toont complete geestelijke blindheid.’ 

De eenheid van Vader en Zoon raakt alles. Blaike: ‘Het was voor de Zoon onmogelijk om van iets te houden waar de Vader niet van hield, om iets de doen wat de Vader niet zou doen. De hele natuur van de Vader bewoog in eenheid met de natuur van de Vader. Wat een contrast vormt dat met de gevallen mensheid, waar alles uit verbinding is; en waarbij kijken naar wat de Vader zou doen, als het gaat om het reguleren van hun handelen, het laatste is waar men aan zou denken.’ 

Het oog van Jezus is op de Vader gericht, dat van mensen richt zich op andere dingen. Ooit was dat anders. De mens is in harmonie met God geschapen. Zonden scheppen echter afstand. Het is wonderlijke genade, dat Jezus zichzelf wilde vernederen om Mens te worden als wij. Om de verbinding tussen God en mens te herstellen. 

Herstel

De Vader gaf aan Christus de Heilige Geest ‘niet met mate’. Tussen Hem en de Vader was volkomen eenheid. Blaike laat zien dat de Heere Jezus herstel van verbinding brengt tussen mensen en God. Dat blijkt bij de discipelen: ‘Zij dienden in de wereld te zijn, zoals Hij in de wereld was. Zoals de Vader Hem zond, zond Hij hen. Zoals de Zoon niets uit Zichzelf kon doen, dan alleen de dingen Die Hij bij Zijn Vader zag, zo dienden de discipelen geen dingen uit zichzelf te doen, maar de dingen die gedaan werden door de Zoon.’ Zijn beeld steeds meer gelijkvormig. 

Christus’ ontferming brengt herstel, door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. “Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.” (Joh. 14: 23) Blaike: ‘De discipelen hebben Christus lief, Christus heeft de discipelen lief; de Vader, Die Christus liefheeft, heeft evenzo de discipelen lief.’ 

Het is deze liefde, die de Heere werkt in het hart, die gevolgen heeft voor het handelen van mensen in de wereld. Dit doet ons dienen.

Leestip: Glimpses of the Inner Life of our Lord & The Emotions of Jesus, William Blaikie & Robert Law. (Tentmaker Publications, 1995)

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...