Zendeling is geen postbode

Sinds het moment dat Jezus Zijn discipelen uitzond om het Evangelie te verkondigen aan al de...

Lees verder