Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

donderdag 23 juli

Zendeling is geen postbode

Sinds het moment dat Jezus Zijn discipelen uitzond om het Evangelie te verkondigen aan al de volken, verspreidde de boodschap zich over de wereld. Zes continenten werden bereikt. Als ergens de soevereiniteit van God blijkt, dan wel hier. Zendingstheoloog J.H. Bavinck laat zien hoe volledig God mensen vernieuwt: ‘Niets in het mensenleven is onverschillig, niets is buiten de macht van de zonden gebleven. Maar ook niets is uitgesloten van Gods heil. God wil ons gehele bestaan van de grond af nieuw opbouwen. Dan is het inderdaad waar: dan is wie in Christus Jezus is een ‘nieuwe schepping’, in elk opzicht.’

Indonesië

Dr. J.H. Bavinck (1895-1964) werkte jarenlang als zendeling in Indonesië. Daar had hij te maken met allerlei godsdiensten, die men geregeld combineerde in een mengvorm. Bij zijn terugkeer in Nederland betekende Bavinck veel voor het zendingswerk in toerusting en onderwijs. Zijn boeken vinden vandaag nog steeds hun weg naar lezers. Bavinck blijft boeien. Zending gaat voor hem allereerst over God en zodoende ook over mensen. Hij stelt dat de kerk er niet allereerst is voor de wereld, maar voor God. 

Mengvorm

Het is verleidelijk om te accepteren dat mensen van verschillende godsdiensten wat snoepen, waarbij men zich richt op een god van eigen samenstelling. Bavinck laat daar echter geen ruimte voor: ‘Eerst daar, waar het licht van Gods genade begint te schijnen, daar wordt het hart onrustig.’ Mensen beginnen te vragen naar Christus: ‘Overal staat daar tussen de eis van geloof en bekering.’ 

Hoe dan?

We moeten de cultuur en geschiedenis van de mensen die worden benaderd met de boodschap van het evangelie serieus nemen. ‘Wat’ we te zeggen hebben is geen theorie, volgens Bavinck: ‘Wij zijn niet postboden, maar gezanten, ambassadeurs van Christus, God zelf vermaant door onze mond, wij vragen in naam van Christus. In onze prediking vindt een ontmoeting plaats tussen de levende Christus en deze verdwaalde en vermoeiden, in allerlei dwaze gedachten gevangen mensen. Maar dan moet ook het ‘hoe’ van de benadering zo wezen, dat in elk moment uitdrukking is van Zijn liefde, van Zijn ondoorgrondelijke ontferming. Het ‘hoe’ moet zo wezen, dat Christus zichzelf erin herkent.’

Ontmoeting

Spreken over het Evangelie gebeurt door middel van ontmoeting. Je raakt met elkaar in gesprek, of iemand komt onder de verkondiging van het Woord. Bavinck: ‘Een ontmoeting vindt dan plaats, wanneer men samen staat in het licht van Gods woord over ons leven.’ Hij stelt dat we ‘ononwonden en eerlijk het evangelie van Christus’ mogen verkondigen. 

Christus zond zijn discipelen uit over Zijn aarde. Met de belofte: ‘Ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding van de wereld.’ (Matt. 28: 20) Hij is erbij, waar we ook gezonden worden. Thuis om de hoek, of aan de andere kant van de aardbol. 

Leestip: 

  • Dr. J.H. Bavinck, Inleiding in de zendingswetenschap (Kok, 1954)
  • Dr. P.J. Visser, Bemoeienis en getuigenis – Het leven en de missionaire theologie van Johan H. Bavinck, (Boekencentrum, 1997)

Lees verder over dit onderwerp

Blijmoedig belijden

‘Welk geschenk is groter dan dat van God Zelf? Wat kan Hij meer geven dan zichzelf?’ Dr. H. Bavinck geeft oog voor...

Daarom gaan we naar de kerk

Kooltjes dienen bij elkaar te liggen, om te blijven gloeien. Zo is het ook met gemeenteleden. Ds. A.A.F. van de Weg...