Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 2 januari

Amos: De Heere zal recht doen (2)

De Heere maakt in Genesis 10 duidelijk dat alle volken voortkomen uit één gezin, dat van Noach. Uit hem kwamen volken voort, die de aarde vervullen, naar Gods belofte aan Noach. Reeds tegen Noach zei de Heere bij een verbondssluiting, dat Hij over die volken recht zou doen: ‘Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden; want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt.’ Je kunt dus niet straffeloos iemand doden. Je raakt iemand aan die uit Gods hand voortkomt, dat heeft gevolgen. 

De Heere houdt Zich niet alleen met Israël bezig, maar met alle volken. Dat blijkt in Deut. 32: 8 waar duidelijk wordt dat de Heere aan de volken een woonplaats en grenzen gaf. De Heere doet volken opkomen en ondergaan. ‘Die de volken te niet maakt; de richters der aarde maakt tot ijdelheid.’ (Jes. 40: 23) Job sprak erover: ‘Hij breidt de volken uit, en leidt ze.’ (Job. 12: 23b). Soms gebruikt Hij de volken om Israël een les te leren. In Leviticus waarschuwt de Heere dat ze verstrooid worden over de heidenen, als ze Zijn geboden in de wind slaan (Lev. 26: 33). De Heere regeert dus de volken niet alleen, maar zet ze ook in naar Zijn wil. 

Dit betekent niet dat deze volken niet verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Nee, de Heere oordeelt hen naar hun gedrag. Volk na volk komt Hij tegen, als Hij oordelend spreekt door middel van de profeten: Jes. 13-24, Jer. 46-51, Ezech. 25-32, Amos 1: 3-2: 3 en Hab. 2: 4-20. Het is daarbij niet toegestaan dat Israël zich zou vermengen met de volken (Ez. 9: 2). 

Stem van het geweten

De Heere maakte een duidelijke scheidslijn tussen Zijn verbondsvolk en de andere volken. Zijn regering raakt echter alle volken; en allen zijn aan Hem verantwoording verschuldigd. Dat de Heere zich daaraan houdt, blijkt hier bij Amos. Hij spreekt profetisch tegen de naties. Zes gebieden spreekt hij aan, namens God. Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon en Moab. 

Hij doet de stem van het geweten in ieder mensenhart spreken. Zijn wet staat in onze harten geschreven, of we nu willen of niet. Het geweten getuigt tegen ons, waar wij Gods wil overtreden. De Heere is traag geweest met Zijn toorn (Ex.34: 6). Maar het schenden van Zijn geboden en rechten staat Hij niet eindeloos toe. 

Laat dit ons tot troost zijn vandaag: De Heere doet recht. Vroeg of laat, maar het recht zal zijn loop hebben. Niets gebeurt buiten Zijn bereik. Hij komt op het onrecht terug. Zijn oordeel is zuiver, ongemengd en eerlijk. Hij zal eenieder recht doen, naar zijn werken. Ook het onrecht dat jouw leven verscheurde. De Heere is sterker dan al het geweld. Hij doet recht. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp