Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 21 mei

Kijken in de spiegel van Psalm 1 (3)

In Psalm 1 ontmoeten we een man die met ‘welgelukzalig’ wordt aangeduid. Iemand die niet alleen de wet wil houden, maar die eerst en vooral van genade leeft. Waar komen we hem tegen? Niet bij de goddelozen, zondaars en spotters. In drievoud laat de dichter zien waar rechtvaardigen van wegblijven. De eerste stappen die een zondaar na ontvangen genade zet, gaan weg bij slecht gezelschap. Je wilt niet meer gaan, staan en zitten bij degenen die goddeloos voortleven. Als je eerlijk bent, weet je welke ontmoetingen in jouw leven altijd weer leiden tot zonde. 

Zonder God

Zij die zonder God leven, zijn druk met deze aarde en met zichzelf. Dan denk je zoveel mogelijk aan het hier en nu; en zo weinig mogelijk aan de eeuwigheid. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen gesprek is over de tijd na de dood. De populaire Nederlandse vlogger Kalvijn geeft daar woorden aan in zijn lied ‘De missie’. Hij zegt hierin dat vandaag zomaar de laatste dag van je leven zou kunnen zijn. Daarom wil hij eruit halen wat erin zit, zolang de tijd tikt. ‘God verbiedt wat we allemaal doen, maar alsnog wil ik never nooit meer terug naar toen. Met een glimlach gestrekt in m’n kist. Zo zie ik het en dat is wat het is. De tijd tikt door, ja vergeet dat niet. Op een dag ben je weg, met of zonder niets.’ Aangrijpend hoe hij door zijn woordgebruik zelf vraagt om de verdoemenis. Wie dit luistert, zingt dit onbewust of bewust mee. Een gebed om je eigen ondergang!

Zo heftig als Kalvijn er woorden aan geeft, klinkt het meestal niet in gewone gesprekken. Maar toch is dit wel het denken van onze eeuw: haal eruit wat erin zit, zolang je leeft. En dit beïnvloedt ons veel dieper dan wij vaak toegeven. Wie zich thuis voelt in deze wereld bevindt zich in de kring van deze goddelozen, die geregeerd wordt door de overste van de lucht, de duivel. 

Wijzen

In de kring van goddelozen bevinden zich niet alleen grove zondaars, maar ook wijze mensen. Achitofel, die Absalom raad gaf tegen David, was buitengewoon intelligent. Hij kon goede tips geven om een situatie beheersbaar te houden. De oudsten die meewerkten met koningin Izebels plannen tegen Naboth kregen niet zonder reden een leidinggevende positie. Ze hadden grote talenten. Toen het er echter op aankwam, kozen zij voor hun positie ten koste van het recht. Daarmee bleken ze niet wijs, maar dwaas. Ze kozen namelijk voor mensen in plaats van voor de wil van God.

Als we niet op God gericht zijn, zijn we goddeloos. Dan zijn zelfs onze goede werken een slag in de lucht. En ze houden daarom geen stand in de eeuwigheid. Het is kaf op de wind. De goddelozen vergaan met hun werken. Wie daar niet doorheen ziet, is betoverd door het denken van deze eeuw. Bezet met de tijdgeest, maar niet bewoond door de Heilige Geest. Een verblinding die alleen het Woord kan doorbreken. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp