Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 19 september

De nacht valt in Sauls’ leven (2)

Saul wordt gekweld door een boze geest. Deze geest maakt hem angstig. Het gaat hier om de angst van iemand die klein is ten opzichte van een ander die groot is. Sauls’ angst is daar een gevolg van. 

Muziek

De knechten van Saul nemen dit waar, vertellen Saul wat er volgens hen gebeurt. ‘Een boze geest Gods verschrikt u’. Men weet dus ook de oorzaak aan te duiden. Blijkbaar was dat niet onduidelijk in deze situatie. 

Hier bij Saul bestaat er geen twijfel over wat er aan de hand is. Dit is een boze geest, door God beschikt. De knechten stellen voor om het enige middel uit die dagen voor te schrijven dat voorhanden is: muziek. Deze muziek kan verlichting geven. Het draagbare instrument van die dagen, de lier, had op dit terrein blijkbaar in het leven van anderen veel goeds betekend. Men zoekt dus een goede lierspeler voor Saul. De koning stemt daarmee in.

Opkomst David

Zie je wat er gebeurt? De Heere richt hun ogen op een jongen uit Bethlehem. David, de jongen op wie de Geest van de Heere rust wordt voorgesteld. Terwijl de Heere van Saul wijkt, stuwt Hij David op richting het paleis. 

Men heeft goede argumenten om David te kiezen, dat blijkt in 1 Sam 16. Hij kan niet alleen goed op de harp spelen, maar hij heeft meer gaven. 

  • Militair: het is een moedige man in de strijd. 
  • Sociaal: hij kan makkelijk uit zijn woorden komen. 
  • Lichamelijk: hij ziet er goed uit. 
  • Geestelijk: de Heere is met hem. 

Wonderlijk leidt de Heere David vanuit het achterland naar het centrum van de macht. 

De Heere is met hem

Terwijl de knechten waarnemen dat er een kwade geest van God op Saul kwam, hebben ze tegelijkertijd oog voor het feit dat de Heere mét David is. Wat die jongen allemaal kan, dat heeft hij niet van zichzelf. De hand van de Heere rust op hem. Zoals het over Izaäk, Jozef, Jozua en Samuël klonk in de geschiedenis, zo klinkt het nu over David. De Heere is met hem. 

De jonge David wordt opgehaald. Met een geschenk voor de koning komt hij aan bij het paleis. Daar vindt hij een bediening. De Joodse geschiedschrijver Josefus stelt dat David Psalmen en hymns zong voor Saul. Door middel van de muziek die David maakt, daalt er vrede. 

Lading

We zien hier dat muziek als middel wordt ingezet. Ten goede, de boze geest wijkt. Dit kan echter ook andersom, dan brengt de inhoud van de muziek duisternis met zich mee.  

Ik ken weinig krachten die sterker op ons inwerken dan die van de muziek. De Heilige Geest en de geest van de afgrond zijn niet te combineren. Je werpt ofwel een schaduw over het geestelijk leven als je vasthoudt aan duistere muziek; ofwel het heeft en houd je geheel gevangen. De Heilige Geest kan onze smaak vernieuwen. Zodat we smaak krijgen in muziek waar we eerder niet van hielden. Omdat de boodschap die gebracht wordt je hart heeft. Dan schept muziek ruimte voor omgang met de Heere. 

David zal naderhand leidinggeven aan muzikanten die musiceren in de tempel. Veel Psalmen zijn door hem geschreven. Met David komt er dus een groot muzikaal talent het paleis van Saul binnen. Een gave van God.

Vervreemding en toewijding

Saul heeft David lief, als was het een vorm van vriendschap. Onbewust wordt Saul voor zijn gemoedsrust afhankelijk van de jongen die in de toekomst zijn opvolger wordt. Een sterker contrast is niet denkbaar, als het gaat om een leven zonder en met God. 

Waar wij denken dat dit aardse ons geluk zou moeten geven, waar Saul in alle opzichten mee omgeven is. Zien we hier dat een hart alleen rust vindt, als het rust in God. Rom. 14: 17: ‘Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest.’ 

David bracht verademing in het leven Saul. Tijdelijke verademing, voor nu even. Boven de oppervlakte raakten ze elkaar hier. De wortels van hun leven staken echter heel anders in de grond. Saul was vervreemd van God, David leefde toegewijd aan de Heere. De ervaren koning raakt al meer van God los. De jonge muzikant blijkt geleid te worden door de Heilige Geest. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp