Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 27 december

Delen en niet tekortkomen (2)

Op het Woord van de Heere is Elia op pad gegaan. De Heere zendt hem naar Zarfath, om daar te leven van wat met hem gedeeld wordt. Zijn Zender heeft de armste van het dorp uitgekozen om voor hem zorg te dragen, een weduwvrouw. 

Weinig

Zij heeft genoeg voorraad voor nog maar één maaltijd samen met haar zoon. Daarna weet zij niet meer waarvan te leven. Een handvol meel, een beetje olie in de fles. Dat is zo weinig, dat ze maar een klein vuurtje gaat maken. Ze wil wat houtsprokkelen, letterlijk staat er ‘twee stukken hout’ in de grondtekst. Een kleine maaltijd. Elia’s vraag is helder: graag water èn eten. Op haar verweer, reageert hij met het een belofte. ‘Wees niet bang, doe wat je van plan bent. Maar maak mij eerst een kleine koek van dat meel en die olie, breng die hier. Daarna kan jij met je zoon eten.’ 

Elia zegt dus eigenlijk: geef je laatste zekerheid op. Je dacht nog één maaltijd, een klein beetje voorraad. Maar dat moet worden ingezet. Zodat je geen enkele zekerheid meer over hebt. 

Patroon

Kunnen we dit als een patroon zien, tot navolging? Mogen we geen voorraden aanleggen en moeten we leven van dag tot dag? Nee, we moeten de Schrift geen dingen laten zeggen die er – op deze plaats – niet staan. Wel laat de Heere zien dat er omstandigheden kunnen zijn dat Hij zozeer al je zekerheden van je afschudt, dat je het alleen nog maar kunt wagen op zijn beloftewoord. Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten. (Hebr. 13: 5) Let wel, daar is wel iets mee verbonden in Hebr. 13: ‘Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.’ Wees tevreden met wat je hebt, hang niet aan je geld; leef in het vertrouwen dat de Heere zal voorzien. Zoals ook Jezus leerde: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.’ (Matt. 6: 33) De Heere voorziet en leert ons delen. Het zoeken van het Koninkrijk van God gaat niet samen met volledig leven voor geld en goed. 

Delen

Toch vormt deze vrouw voor ons een geweldige spiegel. Toen er eigenlijk geen middelen waren, werd haar de opdracht gegeven om te delen. Waarbij de Heere beloofde te voorzien. Daar is geloof voor nodig! En aan wie wordt dit geloof gevraagd? Aan een heidense, op heidens grondgebied, in het territorium van de Baäl. Naar de overtuiging van de mensen van die tijd buiten het invloedgebied van Jahweh. Hoe zal de HEERE hier uitkomst kunnen geven? 

De Heere gaat hier laten zien dat Baäl, de god die vruchtbaarheid brengt, niet alleen geen verandering kan brengen in de droogte-omstandigheden; maar het tevens af moet leggen tegen Gods mogelijkheden. De Heere gaat namelijk een tafel dekken in hongerland. Tegenover de tegenstanders dekt de Heere volgens Psalm 23: 5 een tafel. Dat is wat hier gaat gebeuren. Baäl, de heidense god, blijkt machteloos. De Heere heeft echter altijd mogelijkheden. Hij voorziet. Zullen we niet te klein van Hem denken? Maar de HEERE zal uitkomst geven. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp