Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 18 juli

Duisternis en licht (2)

Waarom valt een christen op? Omdat door het geheiligde gedrag van een christen anderen merken dat hun gedrag bepaald niet heilig is. Christenen vallen als het goed is niet allereerst op door hun mening over waar ze allemaal tegen zijn. Maar doordat in hun levensstijl tot uiting komt waar ze vóór zijn. 

Geen gemeenschap

We kunnen allen wel iemand bedenken bij wie we ons een beetje inhouden met wat we zeggen, omdat we weten dat hij of zij dat liever niet heeft. Je slikt een lelijk woord in en houdt roddel achter de kiezen. Wat je op andere plaatsen rustig zegt, voelt daar zondig. Blijkbaar zijn er mensen die geen gemeenschap willen hebben met de werken van de duisternis. Dat zou de grondhouding van een christen moeten zijn, volgens Paulus in Efeze 5:11. 

Paulus zegt dat we geen gemeenschap dienen te hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis. Dus ten opzichte van de vrucht van de Geest, plaatst hij de onvruchtbare werken van de duisternis. Tegenover het licht, plaatst hij het donker. We dienen daar geen deel aan te hebben. Dit betekent niet dat we niet met ongelovigen om mogen gaan, dat is duidelijk geworden in Efeze 5: 7. Je mag wel met hen omgaan, maar niet hun levensmaatje worden. Geen deelhebben aan wat zij doen, wanneer dit duister is. 

Ontmaskeren

Volgens Paulus moeten we onvruchtbare werken van de duisternis ‘bestraffen’. Letterlijk staat er echter wat anders. Er staat ‘weerleggen, als verkeerd aan het daglicht brengen, als verkeerd aantonen, van tegenbewijs voorzien.’ Al zegt iedereen dat iets goed is, jij ziet dat het niet goed is. Hoe? Bij het licht van de Bijbel. Je ontmaskert dus eigenlijk gedrag als onjuist. Niet omdat jij eigenwijs bent, maar omdat je buigt onder de Schrift. Dit betekent dat je ook erkent dat er een straf volgt als iemand aan dit gedrag vasthoudt. 

We ontmaskeren gedrag niet aan de hand van onze eigen smaak of voorkeur, maar aan de hand van de Bijbel. Er zijn zaken waar wij veel van vinden, maar waar de Bijbel over zwijgt. Het wordt echter anders wanneer iemand roddelt, tweedracht zaait of heimelijk in overspel leeft. Dan is er wel degelijk iets aan de hand. Waarbij geldt dat de weg van Matt. 18 bewandelt dient te worden. Ga met die persoon in gesprek, persoonlijk. 

Overigens, dit betekent wel dat je eigen masker ook af moet. Wat kunnen wij voor onszelf verhullend zijn, terwijl we bij anderen zonder moeite aanwijzen waar het aan schort. Bedenk wel dat jouw balk groter kan zijn dan de splinter die je ziet bij een ander. 

Heimelijk en schandelijk

Onder de oppervlakte woedt een veenbrand. Dat zijn de werken van de duisternis, zoals blijkt in Efeze 5: 12. Het is de gewone tactiek van de duivel om klein te beginnen. Je staat het jezelf toe. Even. Vervolgens komt van het één het ander. Het is alsof je erin getrokken wordt en op een gegeven moment lijkt het bij je leven te horen. Of wordt het je leven. Kom je er niet meer los van. Een houthakker begint met kleine kerven, kleine slagen; hij maakt een beginnetje. Vervolgens hakt hij erop los. Zo werkt de duivel ook. Uiteindelijk leidt dit tot ondergang, zo blijkt in Rom. 6: 21: ‘Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood.’ 

Schaamte en angst

Wellicht ben je er banger voor dat dingen aan het licht komen, dan dat je vreest voor de zonde zelf. Zonde heeft twee maatjes, die altijd meekomen. De ene heet: schaamte. De andere heet: angst. Schaamte voor de mensen, hopelijk ook schaamte voor God. Angst voor de mensen, hopelijk ook vrees voor God. Als het aan het licht komt, waar moet je dan blijven? Maar als voor God nu alles reeds in het licht is? En als straks in het eind van de dagen alles voor allen in het licht onthuld zal worden? Wordt het dan niet hoog tijd om vandaag te vluchten uit het duister tot het licht? Adam, waar ben je, met je schaamte en je angst? Kom tevoorschijn! Alles wat verborgen is, zal eens zichtbaar worden. Is het dan vandaag niet de hoogste tijd om met de dingen voor Gods aangezicht te komen in het licht? 

Benoemen

In de prediking moeten zonden aangewezen worden. Zoals de Bijbel dat ook doet. Paulus heeft niet voor niets zondenlijsten en ook bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal komt er een concrete lijst met zonden langs. Dat heeft een doel. Je behoud. En ook het behoud van anderen. Fil. 2: 15: ‘Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld.’ 

Zichtbaar maken

De natuurlijke werking van licht is dat het dingen zichtbaar maakt. Als je de lamp aandoet in de kamer, zie je wat je eerder niet zag. Dat is waar het in Efeze 5: 13 over gaat. Wat door het licht ‘bestraft’ wordt, betekent dat iets aan het daglicht komt. Deze dingen worden ‘openbaar’, wat je ook kunt vertalen met ‘zichtbaar maken’. Je kunt het nu allemaal zien. 

Als het licht van het Evangelie valt over je leven, zie je wat je eerder niet zag. Wie in oprechtheid wandelt, wordt niet bang voor het licht: ‘Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.’ (Joh. 3: 21). Ontdek je zonden die je eerder niet zag? Belijd ze eerlijk aan Jezus voeten. Christus zal over je lichten. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp