Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 5 september

Een herdersjongen ontvangt de Heilige Geest (3)

Maak jij je zorgen over de toekomst? Kijk je naar grote mannen van naam, die het moeten maken? Misschien moet je anders leren kijken. De Heere gebruikt zo vaak precies dat waar wij het niet van verwachten. In dit geval een herdersjongen.  

David

Kijk eens wat er in Samuël 16 gebeurt. De Heere laat een jongen uit het veld halen. Hij heeft hem nodig voor Zijn dienst. Hij is niet geïnteresseerd in wat je al kunt, Hij weet echter wat Hij van je maken kan. Hij opent het hart, schenkt de zalving van Zijn Geest. Waar de Heere voor Zijn rekening neemt houdt Hij vast en werkt de Heere uit wat Hij voor ogen heeft. 

Wegdwalen en terugkeren

Weet je wat nu zo wonderlijk is. De Heere houdt ons vast. Waar Hij in ons leven toegang verschaft, ons op de knieën brengt in schuldbelijdenis en Christus aan ons openbaart, is dat voor eens en altijd. Wel kunnen we opnieuw in zonden vallen of ver wegdwalen, maar een onstuitbare kracht zal ons terugbrengen aan Zijn voeten. We weten hoe het met David gegaan is. Wat bleek hij een struikelaar, steeds weer. Maar tegelijkertijd, een man naar Gods hart. Door genade. 

Aan sommigen moet Hij veel bikken; maar Zijn doel voor ons leven vast. De Heere zou David via een weg van guerrillastrijd en langzaam opkomen, brengen tot de status van de machtigste vorst van Israëls’ geschiedenis. Tot de eerste van een koningsdynastie. Tot een voorvader van Jezus Christus. 

Heengaan

‘Daarna stond Samuël op, en hij ging naar Rama.’ De zalving was gedaan, het offer was gebracht, Samuëls’ taak zit erop. Hij trekt zich weer terug in Rama. Wij die zo graag regie houden en alles naar onze hand zetten, moeten leren dat de Heere regie heeft en alles naar Zijn hand zet. 

Samuël kon rustig naar huis. Naar zijn profetenschool. Naar de jongens die hij wilde vormen. Maar voor het land zou de Heere voorzien. Was daar al iets zichtbaar van? Nee. Zou daar de komende jaren iets van zichtbaar worden? Nee. Maar was wat in gang was gezet noch te keren? Nee. De Heere zou het volbrengen. 

Strijd en overgave

David wachtte een bittere strijd. Zijn familie zou erin betrokken raken. Veel kwam onder druk te staan. Er zou een situatie volgen waarin ze elkaar aantroffen in de spelonk van Adullam. Het moest door totale afbraak heen. Maar langzaam maar zeker werkte de Heere Zijn belofte uit. Want de Geest werd vaardig over David. De Heere was iets nieuws begonnen en het werd al meer zichtbaar. 

Wachtte voor David de strijd, voor Samuël wachtte de overgave. Zijn strijd was gestreden. Hij had de loop voleindigd, het geloof behouden. De Heere zou voorzien. Nu stap ik rustig aan, op ruimer baan. Zullen we het maar niet van onszelf verwachten? De Heere regeert. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp