Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 21 augustus

In Vaders’ handen (5)

Is het je verlangen dat de laatste woorden van Jezus ook eens jouw laatste woorden zijn? ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ Christus kon sterven. We lezen: Hij gaf de geest. Voor Hem opende Zich de hemelpoort en met Zijn sterven, over het lijden heen, nam Hij als het ware allen mee de hemel in die Hem toebehoren. 

Handen

Tot welke machthebber wil jij je wenden in je levenseinde, als Hij nu geen Heere en Meester is over je leven? In wie z’n handen wil jij vluchten, als de handen van de Vader niet geopend op je wachten? Waar wil jij blijven als je niet rust in de handen van de Vader? Sla toch op Gods genade de ogen, nu het nog kan. Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht. 

Loslaten

Is dit niet de beste plaats waar we hen die Hem toebehoren kunnen loslaten. Is je vader die de Heere liefheeft, niet beter af aan Zijn borst dan aan jouw zijde? Zou je moeder één moment de hemel willen verlaten, om het leven dat getekend wordt door de zonde, weer in te gaan? Jezus zei met reden: ‘Ween niet over Mij, maar over uzelf en over uw kinderen.’ Hij is reeds in de heerlijkheid, met allen die in Hem geborgen werden en ons vooruit reisden. 

Volkomen

Hoe lang houd je nog vast aan een leven zonder hoop, buiten God? Je kunt geen reiniging vinden in je eigen werken, inspanningen en offers. Enkel achter het offer van Christus is redding, tot behoud. Zonder heiligheid zal niemand God zien. Hij heeft plaatsvervangend de rechtvaardiging, heiliging en heerlijkmaking verworven. Hij is een volkomen Zaligmaker. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp