Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 11 april

Jezus kende je al voor je kwam (1)

Als je weinig van iemand weet, en je hoort er iets over, dan kan je hart vol vooroordelen zitten. Je hebt genoeg gehoord om er iets van te vinden, maar weet te weinig om er echt over te kunnen oordelen. Ga er dan maar op af. Dat gold ook voor mensen die hoorden over Jezus. 

Beelden bijstellen

Het beste wat je elkaar kunt adviseren als iemand vol vooroordelen zit ten opzichte van een ander, is om er zelf op af te gaan. Als je de ander hoort, spreekt en er kennis mee maakt, blijkt het altijd weer anders dan gedacht. Hoe vaak hebben we onze beelden die wij in het hoofd hadden al niet bij moeten stellen? 

We zien dit ook gebeuren rondom Jezus. Niet alleen in de Bijbel, maar ook vandaag. We kunnen allerlei gedachten hebben over de kerk, de Bijbel, het geloof en het belijden. Zolang we dit echter bekijken vanaf een balkon, of op grote afstand, gaat het letterlijk aan ons voorbij. Wil je Hem leren kennen, dan is het van belang dat het tot een ontmoeting met Christus komt.

Filippus 

Filippus ontmoette Jezus. Hij werd door Jezus gevonden en hij vond Jezus. Filippus kwam uit dezelfde stad als Petrus en Andreas. Blijkbaar had de Heere iets bijzonders op het oog met Bethsaïda. Het dorpje met de mooie naam: huis van vissers. Inderdaad, Jezus riep een aantal van de jongens uit deze gemeenschap tot een nieuwe taak. Hij zou hen vissers maken. Vissers van mensen. 

Nu is daar echter nog weinig van te zien. Simon en Andreas, wie kent die jongens eigenlijk. En hier in de beschrijving van Johannes komen we vervolgens Filippus tegen. Een op het eerste gezicht onbekende man. Maar de Heere Jezus ziet in hem wat Hij van hem maken zal: ‘Volg Mij’, zo klinkt het. Als de Heere Jezus dit tot je zegt, dan is er geen ontkomen aan. 

Als je aan Filippus zou vragen naar Zijn ontmoeting met Jezus, dan zou hij tegen je zeggen: ik heb Hem gevonden. Als je aan Jezus zou vragen naar Filippus, dan zou Hij zeggen: Ik heb hem gevonden. Dat blijkt uit de beschrijving in Johannes 1. Ergens tussen het besluit om naar Galilea te gaan en Zijn daadwerkelijke aankomst daar, ‘vond’ Jezus Filippus. Later horen we Filippus zelf tegen zijn vriend Nathanaël zeggen: ‘Wij hebben Die gevonden, van welke Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, de Zoon van Jozef, van Nazareth.’ 

Herleving

En dit is precies wat er gebeurt als de Heere iemands hart inneemt. In de loop van 1859 vond er een grote opwekking plaats in Ierland, Wales, Schotland en Engeland. Duizenden kwamen tot geloof en bekering. Ook in Amerika vond een opwekking plaats. Tijdgenoot William Reid schreef daarover. Iemand in New York berichtte: ‘Bij vele telegraafkantoren in deze stad en op andere plaatsen, zijn naar alle delen van het land berichten over bekeringen gestuurd en vele daarvan waren bijzonder treffend en ontroerend. Een paar voorbeelden: “Lieve moeder, de opwekking gaat voort en ik ben bekeerd.” “Lieve ouders, het zal u verheugen te vernemen, dat ik de vrede met God gevonden heb.” “Zeg tegen mijn zus, dat ik tot het kruis van Christus gekomen ben.” “Eindelijk heb ik geloof en vrede.” Veel jongeren schreven dergelijke berichten naar hun ouders. Als je hen aan zou vragen: heb je de Heere Jezus gevonden, als borg voor je ziel? Dan zouden ze zeggen: ja! Als je de Heere zou vragen wie het eerst was, zij of Hij; dan toont ons de Bijbel dat de Heere altijd de eerste is. ‘De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.’ (Jer. 31: 3). Hij wordt gevonden van hen die naar Hem niet zochten. En als erop zoek gingen, dan kwam dat doordat Hij hen zoekend maakte. 

Filippus en Nathanaël

Filippus kan er niet over zwijgen, hij moet zijn vriend Nathanaël spreken. ‘Wij hebben Die gevonden, van welke Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, de Zoon van Jozef, van Nazareth.’ Daarover meer in deel 2 van deze blog. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp