Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 30 mei

Jezus roept een tollenaar tot navolging (3)

In tegenstelling tot Markus en Mattheüs zelf, toont Lukas één van de meest ingrijpende gevolgen die zichtbaar worden in Levi’s leven als gevolg van Jezus’ roeping. Hij verlaat alles. 

Achterlaten

Het gaat hier om achterlaten, verlaten, in de steek laten en overlaten. Dit is een patroon onder Jezus’ volgelingen. Petrus zou naderhand zeggen: ‘Wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.’ (Luk. 18: 28) Jezus zelf zegt: ‘Alzo dan een ieder van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.’ (Luk. 14: 33). Wat de rijke jongen niet kon, is wat de Heere Jezus vraagt van al zijn volgelingen. Verlaten en volgen. 

Wat betekent dit nu. Raakt dit alleen aan spullen, aan bezittingen? Daar wordt het vaak wel op betrokken. Dan denken we aan bestaanszekerheid. Voor Levi zou het dan gaan om zijn tollenaarsbedrijf, zijn winstgevende activiteiten. Of sterker aangezet zou je kunnen zeggen; hij moet zijn zwendelpraktijk opgeven. Soms is er de neiging om het enkel te betrekken op het loslaten van een wereldse levensstijl. Dat je je Netflixabonnement opgeeft, de kroeg voortaan links laat liggen, je seizoenskaart opgeeft. Dat zouden ook adviezen van rabbi’s kunnen zijn geweest. Wat hier gebeurt raakt óók dat, laat dit helder zijn. Het gaat echter verder. 

Loyaliteiten

Wij mensen zijn loyaal aan allerlei anderen. Onze vrienden, onze collega’s, onze relaties. Die hebben verwachten van ons, op basis van onze omgang met hen gisteren en eergisteren. Wat Levi hier doet is opstaan uit dat leven en zijn loyaliteit aan de bijbehorende levensstijl opgeven. Hij kan niet anders. Dat is de uitwerking van Jezus’ roepstem in zijn leven. 

Alles waar hij eerder loyaal aan was, maar wat op gespannen voet stond met Jezus, geeft hij op. Simon mocht niet door met vissen. Zijn boot bleef echter behouden. Voor Levi gaat het echter veel verder. Hij gooit hier voorgoed een deur achter zich dicht. Hij breekt met het tollenaarsbestaan. Zijn vertrouwde manier van denken en handelen, geeft hij op. Hij staat op uit zijn oude leven en laat het allemaal achter. 

Dit is het onmiskenbare gevolg van wat er gebeurt als iemand wordt overweldigd door Gods spreken. Er volgt bekering, berouw en loslaten van het vorige leven. Dan maakt het ook niet meer uit, dat het tot je eigen schade is, als het gaat om je materiele situatie. Hoewel dat kan doen terugschrikken, kun je er toch niet meer omheen. Het besef de Heere er verdriet mee te doen, de liefde tot Christus, dringt je. Het is alsof een onzichtbare hand je weerhoudt om ermee door te gaan. De stem van je geweten spreekt. Het Woord wijst de weg. Je kunt niet anders. 

Eerlijk nagaan

Ga eens na in je eigen leven waaraan jij loyaal bent, wat je afhoudt van de Heere? Zijn het je diepe verlangens die je koestert, buiten de orde van God? Ten aanzien van relaties, bezit of anderszins? Zijn het vrienden of netwerken die je niet op wilt geven, omdat ze je plezier geven dat op geen andere manier beschikbaar is? Is het je filmkanaal, waar jij ondergaat in een wereld die je zo bezighoudt dat je nergens anders aan hoeft te denken? Is het je focus op kleding, schoonheid en huisinrichting; die je eigenlijk helemaal bezet? Is het je verkering met een jongen of meisje met wie je niet samen de Heere kunt dienen? Waarmee je geen gezin kunt stichten, waarin het diepste verlangen is om voor de Heere te leven? Is het een baan waarin je willens en wetens over Gods grenzen gaat? Is het de zwarte handel die je gaande houdt, omdat het zo lucratief is; en iedereen het doet? Zijn het vrienden met wie je altijd weer in zonden wordt getrokken, om wat voor reden dan ook? Je kunt niet God dienen en de Baäl, niet God dienen en de Mammon. Het is één van tweeën. Er ligt een scheiding tussen de navolging van God en de navolging van de duivel. Die scheiding valt niet na dit leven, maar in dit leven. Dit vraagt om een breuk. Anders kom je er niet los van. Volgen betekent; verlaten, opstaan. Heere, wat wilt U dat ik doen zal? 

Dit kan een diep gevoel van onbehagen met zich meebrengen. Wordt de lege ruimte die ontstaat wel ingevuld? Ben ik straks alles kwijt en komt er niets voor terug? Mag ik het omkeren: als je zo doorgaat raak je uiteindelijk alles kwijt en je krijgt er niets voor terug. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen je toegeworpen worden. Waar God leidt voorziet Hij. Nu en voor eeuwig. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Christus spreekt armen zalig

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...