Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 8 mei

Jezus schenkt vergeving en genezing (5)

Daar gaat hij, de voormalige verlamde man. Stevig op de voeten, met zijn bed onder de arm. Hoe is het mogelijk? Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? De man verheerlijkt God. 

Als herboren

Een betrouwbare profeet blijkt uit het uitkomen van zijn profetisch woord. Wat Jezus zojuist aankondigde, is werkelijkheid geworden. De man die door de kracht in zijn benen niet gedragen werd, wandelt nu genezen naar huis. God verheerlijkend. 

‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God’ (Rom. 5: 1). Dit zien we als ervaren werkelijkheid in het leven van de verlamde. Of beter gezegd, in het leven van de man die zojuist van dood levend werd. Die aan de eeuwige dood werd ontrukt en herboren huiswaarts gaat. Die voortaan mag leven in het besef; er is er één die voor mij instaat. Ik leef niet meer voor en van mezelf, niet langer in opstand tegen God. De schuld die mij drukte, is mij ontgleden. De Zoon Zelf heeft deze schuld op Zich genomen. Zoals de zondenbok de schuld. Zo zal Hij aan het kruis gaan. De schuld betalen, tot in het uiterste. Als laatste Adam in de plaats van de eerste; als Zoon van God in plaats van deze zoon van Abraham. Hij leeft voortaan in vrede met God. 

Wat is daar het gevolg van? Dat iemand niet gaat roemen in zichzelf, maar in de Heere. ‘Maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.’ (Rom 5). 

Deze dag

Niet alleen de voormalige verlamde, maar ook de mensen om hem heen zijn diep onder de indruk. Ontzetting beving hen allen. Letterlijk staat er in het Grieks ‘ekstase’. Ze zijn er helemaal door in vervoering. Vandaag hebben zij ongelofelijke dingen gezien.

Zoals dat vaker gebeurt, als iets bijzonders opdoet; er ontstaat een zin die men elkaar door zegt. Die gonst door de omgeving: ‘Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien.’ Het woord ‘paradoxa’, wat we kennen van paradoxaal, wordt hier gebruikt. Niet te verwachten dingen, die zijn er gebeurd. Het overkomt je, tot diepe verwondering. 

Op ‘deze dag’ staat er.  Het is een dag van verlossing geworden. Heden, ‘deze dag’; dat klonk bij Jezus geboorte. ‘Heden is geboren de Zaligmaker’ (Luk. 2: 11). Het klonk in de synagoge van Nazareth, toen Jezus daar preekte: ‘heden is deze Schrift in uw oren vervuld.’ (Luk. 4: 21) Het klonk bij Zacheüs: ‘Heden is deze huize zaligheid geschied’. (Luk 19: 9) Het klonk tenslotte op Golgotha: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’ (Luk. 23: 43)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp