Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 24 januari

Leven vanuit Christus gaat samen met verdieping (2)

Wij mensen staat niet altijd stevig. Het volk Israël was bij Mozes’ afwezigheid in veertig dagen zover, om massaal te buigen voor een gouden kalf. De ene dag roept de menigte ‘hosanna’, even later ‘kruisig Hem!’ De Galaten vielen in korte tijd voor een ander evangelie dan dat Paulus hen verkondigde. 

Kwetsbaar

Blijkbaar staan we veel minder stevig dan we zelf voor waar willen houden. Wat daartegen te doen? Wat dient een schaap te doen, dat niet door wolven gegrepen wil worden? Dichtbij de herder blijven. Want dient een christen te doen? Dichtbij de Schrift, dichtbij het Woord, dichtbij de Herder te blijven. Zegt Jezus over Zichzelf niet dat Hij de Waarheid is? Joh. 14: 6: ‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.’ 

Waarheid

‘De waarheid betrachtende in liefde’. Dat is de opdracht die Paulus in Efeze 4 meegeeft, om zo te groeien in Christus. Tegenover het heen en weer geslingerd worden, staat het wandelen in waarheid en liefde. Het gaat om het kennen van de waarheid en om het leven uit de waarheid. Beiden. 

Onderwijs

Paulus diende twee jaar in Efeze. Toen er tegenstand was, huurde hij een ruimte en ging onderwijs geven. Volgens een deel van de manuscripten onderwees Paulus daar van het vijfde tot het tiende uur. Dus van 11 uur ’s morgens tot vier uur ’s middags. Gedurende de siesta. Hij onderwees uit de Schriften, vijf uur per dag, aan gewone christenen. Het is dan ook niet vreemd dat het Woord van God toenam onder hen (Hand. 19: 20). Men leverde hun toverboeken in en ging de Bijbel lezen.

In Geneve was het mogelijk om zes of soms zeven keer per week te luisteren naar onderwijs van Calvijn. Vandaar dat we er een Bijbelverklaring aan overhielden. De waarheid verstaan, betekent dat we bereid zijn om ons te laten onderwijzen. Waartoe? Het doet de kennis van Christus toenemen. Daarnaast gaf Paulus ook onderwijs aan huis (Hand. 20: 20).

Buigen

De waarheid leert ons buigen. Uiteindelijk moeten we buigen voor de Schrift. Ons redeneren loopt stuk, we krijgen het niet rond. Wie met logica de hemel wil bestormen, eindigt in de mist. We moeten een waarheid niet omarmen omdat deze zo opvallend en nieuw klinkt, maar omdat het een Bijbelse waarheid is. 

Het Woord horen, betekent ook iets afleggen. Petrus stelt dat we bedrog en roddel achter moeten laten (1 Petr. 2: 1). Zo zullen we volgens hem opgroeien door de ‘redelijke en onvervalste melk’, waarbij men proeft dat de Heere goed is. 

Vreugde

De waarheid brengt tot buigen, maar ook tot vreugde. De waarheid, daar mag je naar verlangen. Heb de waarheid lief. Heb er vreugde in. ‘Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.’ (Hand. 13: 48). De mensen waren blij met de verkondiging van de waarheid, zij verheugden zich erin. Samaria was blij met de prediking van Filippus. ‘En er werd grote blijdschap in die stad.’ (Hand. 8: 8). 

Wat betekent dit voor de gelovige en de gemeente, in de verhouding tot Christus? Daarover later meer (deel 3). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Christus spreekt armen zalig

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...