Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 4 oktober

Opvoeden van hart tot hart (2)

We gehoorzamen onze ouders omdat de Heere dit van ons vraagt. In Efeze 6 lezen we: ‘want dat is recht’, je kunt dit ook vertalen met ‘want dat is juist’. Letterlijk betekent dit woord ‘overeenstemmend met het recht’. Je dient je ouders gehoorzaam te zijn ‘in de Heere; want dat is recht’.

Norm

Je ouders zijn niet de norm. De Heere is de norm. Hij heeft het zo bedacht dat je aan je ouders werd gegeven. Bij je geboorte, of bij je adoptie. Het is Zijn wil dat je hen gehoorzaam bent. Als je hen ongehoorzaam bent, dan ben je dus eigenlijk de Heere ongehoorzaam. Dat is niet iets om mee te schermen, door je ouders als zij boos zijn op jou. Het is wel iets wat ik je als Bijbels onderwijs mag voorhouden. 

De Heere heeft door Zijn bijzondere leiding aan je ouders gegeven. Je mag gebruik maken van hun ervaring, van hun middelen, zij beschermen je en geven leiding in je leven. Totdat je op eigen benen kunt staan. 

Oude Testament en Nieuwe Testament

Voor Paulus horen Oude en Nieuwe Testament bij elkaar. Dat merkten we recent bij de behandeling van Efeze 5: 1-2 waar sprake is van offertaal. Hierin Efeze 6: 2 haalt Paulus opnieuw het Oude Testament erbij. Hij refereert aan de tien geboden, als hij zegt: ‘Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte).’ 

‘Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.’ (Ex. 20: 12) en ‘Eert uw vader, en uw moeder, gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.’ (Deut. 5: 16). 

Eren: dat gaat niet alleen om het eren van God, of het eren van de overheid, zoals dit woord ook wel gebruikt wordt in de Bijbel. Het gaat hier om eren van je ouders. Het gaat hier om eren uit liefde, uit respect, waarbij je de autoriteit van je ouders erkent. 

Met een belofte

Dit is volgens Paulus het eerste gebod met een belofte. Het is zelfs nog beter dan hij zegt, want het is het enige gebod met een belofte. Maar blijkbaar wil Paulus een orde aanbrengen. Een wetgeleerde vroeg ooit aan Jezus: ‘Wat is het eerste gebod?’ Hij bedoelde daarmee: welke is het belangrijkst? Het verschil met de andere geboden is dat er een belofte van de Heere aan verbonden is. Hen wordt een lang leven belooft (Ef. 6: 3).

Krijgen kinderen die ongehoorzaam zijn dan een minder lang leven? We kunnen in elk geval stellen dat zij die Gods geboden loslaten en een losgeslagen leven leiden, zich op allerlei manieren in gevaar begeven. Denk aan alcoholmisbruik, drugsmisbruik, etc. Het is niet voor niets dat je ouders je voor van alles willen beschermen. Het heeft een doel. Een kind dat niet in vrede leeft met de God van zijn ouders, maar zich overgeeft in een zondig leven, zal geen vrede kennen. Kinderen die onbeteugeld leven, zijn een gevaar voor zichzelf, maar ook voor de kerk en de samenleving. Gods gebod draagt de belofte in zich dat veel leed als gevolg van hun gedrag hun bespaard zal blijven. Er is echter meer: door het houden van dit gebod zul je snel leren wat de andere geboden betekenen (Ferguson). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp