Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 29 maart

Simon buigt en volgt op Jezus’ Woord (4)

Simon en hen die hem bijstaan, sturen de schepen naar de wal en volgen Jezus. Terwijl ze met volle schepen aan komen varen, is dit voorlopig hun laatste reis. Langs de kade spreken de collega-vissers straks over de wonderlijke omstandigheden van visser Simon en zijn compagnons. Onvoorstelbaar, bij klaarlichter dag gevist en vol thuisgekomen! 

Voorlopig laatste reis

Terwijl de schepen diep geladen door het water gaan, weten de vissers dat dit voor hen het einde is. Lukas zegt niet dat zij de boten, de netten en hun huizen hebben verkocht. Wel verlieten zij dit alles. Hun bedrijfsactiviteiten worden opgedoekt. Zij geven hun belangen op. Zij moeten in de onzekerheid delen waarin hun Meester leefde. 

Leerproces

Alles loslaten, dat valt niet mee. Alleen deze manier van omgaan van de Heere met hen die in Zijn dienst worden geroepen, zal hen echter leren op Hem alleen te vertrouwen. De Heere zal een dorsende os niet muilbanden. Zij die alles verlaten en Jezus volgen, ervaren dat er in alles voorzien zal worden. Voor een verkondiger van het Woord dient de focus te liggen op de opdracht. Richt het oog op de Meester. In Paulus’ geval betekende dit dat hij soms weer aan de slag ging met het tenten maken, anderen zullen in moeilijke omstandigheden weer op andere manieren door de tijd zijn geholpen. De Heere schakelt ons niet uit, maar in. Waarbij echter voorwaardelijk is dat een dienaar van het Evangelie álles verlaat en Jezus volgt. 

Petrus’ prediking zal vruchtdragen. Op zijn Pinksterpreek bekeerden zich 3000 mensen. De Heere maakte Zijn Woord waar. Hij mocht ruim vangen!

Alles verlaten

Jezus Christus heeft alles verlaten. Hij legde Zijn heerlijkheid, Zijn majesteit, Zijn hemelleven af. In de nederige gestalte van een dienaar kwam Hij op deze aarde. Hij had geen kussen om het hoofd op neer te leggen, geen eigen ezel om hem te dragen, geen bezittingen om mee door de tijd te gaan. Er staat dat er vrouwen waren die Hem onderhielden van hun goederen. 

Hij ontledigde Zich echter nog veel verder. Op het oog werd Hij aller dienaar. Hij liet Zich ten onrechte schuldig verklaren. Hij die geen schuld had, werd een schulddrager voor velen. De toorn van God werd over Hem uitgestort, tot Hij de volle prijs geboet had. Hij, voor wie Simon door de knieën ging vanwege Zijn heilige majesteit, hangt van God verlaten aan een vloekhout. Om hen die met een schuldbrief aankomen, vrijuit te doen gaan. Hij heeft de wet vervuld, de vloek gedragen, opdat het Evangelienet wijduit kan worden gespreid om te vangen. 

Lees je mee, Simon? Vrees niet, van nu aan zul je mensen vangen. Daarin en in al het andere, zal Jezus Zelf voorzien. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp