Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

maandag 7 december

Een op God gericht leven

Zijn getuigenis richtte zich op God, niet op het gebed. Aldus Iain H. Murray over het leven van dr. Martyn Lloyd-Jones. Was het gebed dan niet belangrijk voor hem? Zeker wel. Zijn leven getuigde van diepe kennis van de Schrift en levende omgang met God.

Godgericht

Het geloofsleven richt zich niet allereerst op onszelf, maar op God. Dat kenmerkt het gebedsleven, maar ook het lezen van de Bijbel. Niet de vraag: ‘Wat heb ik eraan?’, maar de gerichtheid ‘Wat zegt dit gedeelte over wie en hoe God is?’ bepaalt de grondhouding. God in het midden, waarop zich ons leven, liefhebben en loven richt. 

De persoonlijke omgang met de Heere richt ons dus buiten onszelf op de Heere. Geloof strekt zich uit naar Hem. De bekende prediker dr. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) sprak niet open over zijn persoonlijk gebedsleven. Hij etaleerde het niet. Zijn leven en optreden bleek echter de kracht van de persoonlijke omgang met God uit te dragen. 

Liefde tot God

‘Hoe meer ik studeer in het Nieuwe Testament en het christelijke leven leef, des te meer raak ik ervan overtuigd, des te zekerder ik ben, dan onze fundamentele moeilijkheid, ons fundamentele gebrek, is gebrek aan liefde tot God. Het is niet onze kennis waar het hapert, het is onze liefde tot God.  Ons grootste doel en streven zou moeten zijn om Hem beter te leren kennen en Hem waarachtiger lief te hebben.’ Aldus Lloyd-Jones in een preek over 1 Johannes op 9 oktober 1949. 

De Heere Jezus vatte de tien geboden samen en stelde het liefhebben van God tot het hoogste doel. Met heel het hart, de ziel en het verstand; met al onze kracht. Dat is waar Lloyd-Jones op doelde. Omgang met God ontspruit niet aan onze wil om Hem te leren kennen, maar door de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Hij stort de liefde in het hart uit, die aanzet tot het zoeken van gemeenschap met God. Waar het bij ons hapert ten aanzien van de liefde tot God, dient daarom het gebed levend te worden: Heere, geef mij meer zicht op U. Schenk mij meer liefde tot U. 

Getuigenis

Zendeling Jack Walkey schreef in 1981 vanuit de jungle in het Amazone-gebied herinneringen die hij meedroeg aan de prediker: ‘Dr. Lloyd-Jones’ godzalige leven draag ik voortdurend in herinnering. Ik herinner me goed dat de herinnering daaraan mij gedurende een boswandeling aanzette tot het zoeken van een heilig leven en het deed mij bidden om eenzelfde kennen van God. Dat is vandaag niet anders.’ 

We hoeven onze persoonlijke omgang met God niet uit te stallen door anderen te vertellen over de manier waarop we onze stille tijd inrichten. Integendeel. Wat in de binnenkamer gebeurt is een zaak tussen mens en God, heel persoonlijk. Gevolgen van de omgang met de Heere komen echter wel naar buiten. Het heilige ontzag voor God, een diep besef van eigen zondigheid, de afhankelijkheid van Gods genade; het tekent je optreden. Een stil maar zeker vertrouwen. De kracht die uitgaat van iemand die de Heere liefheeft, maakt daardoor geregeld meer indruk dan woorden. 

Love divine

Dr. Martyn Lloyd-Jones zong vaak het lied van Charles Wesley. Iain Murray kende de prediker goed. Hij citeerde onderstaande dikgedrukte regels als kenmerkend voor de geloofsbeleving van Lloyd-Jones. 

1 O love divine, how sweet thou art!
When shall I find my longing heart
all taken up by thee?
I thirst, I faint, I die to prove
the greatness of redeeming love,
the love of Christ to me.

2 Stronger his love than death or hell;
its riches are unsearchable:
the first-born sons of light
desire in vain its depth to see;
they cannot reach the mystery,
the length and breadth and height.

3 God only knows the love of God;
O that it now were shed abroad
in this poor stony heart!
For love I sigh, for love I pine;
this only portion, Lord, be mine,
be mine this better part.

4 For ever would I take my seat
with Mary at the Master’s feet:
be this my happy choice;
my only care, delight, and bliss,
my joy, my heaven on earth, be this,
to hear the Bridegroom’s voice!

5 Thy only love do I require,
nothing on earth beneath desire,
nothing in heaven above:
let earth and heaven, and all things go,
give me thine only love to know,
give me thine only love.

Leestip: The Fight of Faith, Iain H. Murray (Banner of Truth Trust, 1989)

Lees verder over dit onderwerp

Daarom gaan we naar de kerk

Kooltjes dienen bij elkaar te liggen, om te blijven gloeien. Zo is het ook met gemeenteleden. Ds. A.A.F. van de Weg...

Samen gezond online

Aandacht van mensen blijkt goud waard. Vandaar dat bedrijven al decennialang inzetten op het boeien van...