Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 24 juli

J.C. Ryle verloor een fortuin maar won velen voor Christus

Hij lag in de wieg als zoon van een bankier, maar had op zijn 25ste geen cent meer op zak. John Charles Ryle (1816-1900) zocht zijn dagelijks brood na het faillissement van zijn vaders’ bank in een kerkelijke functie. God leidt wonderlijk. Hoezo zou je zijn preken lezen?

Verandering

John groeide op in een schatrijk gezin. Zijn vader was bankier en de familie woonde in Macclesfield. ‘Hij was zo’n beetje de ongekroonde koning van die plaats’ (Murray I.H., 2016, Eenzaam om het Evangelie, Apeldoorn: Banier, Pag. 22). Op zijn 21ste veranderde Ryle van levensrichting. Hij raakte in een persoonlijke crisis. ‘Tot op de dag van vandaag herinner ik mij dat mij niets zo duidelijk voor ogen stond als mijn eigen zondigheid, de dierbaarheid van Christus, de waarde van de Bijbel, de absolute noodzaak om te breken met deze wereld, de noodzaak van de wedergeboorte en de uitgesproken dwaasheid van het hele leerstuk over de wedergeboorte door de doop.’ (Murray, 41) Ryle kon zijn zaligheid niet langer meer verbinden aan het feit dat hij als jong kind gedoopt was, zoals men in de Anglicaanse kerk gewend was. Nu zocht hij persoonlijk het heil bij Christus. 

‘Vóór die tijd was ik dood in de zonden en op de brede weg naar de hel; maar vanaf die tijd leefde ik en had ik hoop op de hemel. Ik kan het nergens anders aan toeschrijven dan aan de vrije soevereine genade van God. Het was de grootste verandering in mijn leven. En het heeft heel mijn karakter en verdere levensgang beïnvloed.’ (Murray, 42) Als de Heilige Geest je leven vernieuwt, dan is dat onweerstaanbaar. 

Klap

Een paar jaar later werd hij van een veelbelovende bankierszoon een armoedzaaier. Hij schrijft over deze periode in juni 1841: ‘Op een van de zomerse ochtenden stonden we op terwijl, zoals altijd, de wereld ons toelachte – en toen we die avond naar bed gingen waren we volledig geruïneerd.’ De bank raakte in zwaar weer, mensen vroegen hun geld op en zijn vader raakte bankroet. (Murray, 63) John Charles werd geestelijke. ‘Als het mijn vader zakelijk gezien voor de wind was blijven gaan en ik niet alles was kwijtgeraakt, (…) zou ik nooit geestelijke geworden zijn, nooit één preek gehouden hebben, en nooit enig traktaat geschreven hebben.’ (Murray, 70) De Heere leidt ieders leven en gaat Zijn ongekende gang. 

Recht op het hart

Als prediker had Ryle een directe stijl. De puriteinen beïnvloedden hem diep. Ryles’ preken werden naarmate zijn ervaring toenam zowel eenvoudiger als dieper. (Ryle J.C., 2016, Autobiography – the early years, Edinburgh: Banner of Truth Trust, Pag. 113) 

Hij preekte in december 1846 over Fil. 1: 8: ‘Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus.’ Hij waarschuwde ernstig tegen vormengodsdienst en eeuwige ondergang buiten Gods heil. Ryle preekte als één die pleitte om hun aller behoud. ‘Geliefde broeders, hoor de stem van de Zoon van God. Zie dat je Hem niet kunt weerstaan Die spreekt. Ga weg van de zonden, die kunnen je geen werkelijk genoegen geven. Uiteindelijk zijn ze bitter. Kom uit een wereld die je nooit vervullen kan. Kom tot Christus. Kom met al je zonden, hoe veel en hoe groot ze ook zijn. Hoever je ook bij God vandaan bent, hoe provocerend je gedrag ook was. Kom zoals je bent, ongeschikt, onvervuld, onvoorbereid, zoals je zelf denkt. Door uitstel word je niet meer geschikt. Kom meteen, kom tot de Heere Jezus Christus. Hoe zal je ontvluchten als je zo’n grote verlossing negeert?’ (Hebr. 2: 3) (Ryle J.C., Autobiography, 265)

Leestips: 

  • J.C. Ryle – Eenzaam om het Evangelie, Iain H. Murray. (De Banier, 2016)
  • Bishop J.C. Ryle’s Autobiography – The early years, (Banner of Truth Trust, 2016)

Lees verder over dit onderwerp

Blijmoedig belijden

‘Welk geschenk is groter dan dat van God Zelf? Wat kan Hij meer geven dan zichzelf?’ Dr. H. Bavinck geeft oog voor...

Daarom gaan we naar de kerk

Kooltjes dienen bij elkaar te liggen, om te blijven gloeien. Zo is het ook met gemeenteleden. Ds. A.A.F. van de Weg...