Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 20 mei

Spurgeon richt jouw blik vanuit de Psalmen op Christus

‘Het boek van de Psalmen begint met een zaligspreking, zoals ook de heerlijke “Bergrede” van onze Heere met een zaligspreking begint.’ Daarmee zet Spurgeon in bij zijn uitleg op de 150 Psalmen. De eerste zin is een verwijzing naar Christus. Dit kenmerkt Spurgeons’ omgang met de Psalmen. 

Met zegen

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) geldt als één van de bekendste predikers uit de negentiende eeuw. Ook vandaag lezen veel christenen zijn geschriften. Bij ons thuis ligt ‘Het chequeboek van de bank des geloofs’ onder handbereik. Een dagboek dat blijvend actueel blijkt. Spurgeon was een autodidact. Dat wil zeggen dat hij zichzelf het grootste deel van de studie in de Bijbel en theologie eigen maakte. Een bevlogen prediker die door Gods genade duizenden tot Christus’ leidde. 

Davids’ schat

Wie de Psalmen zingt en bidt, voegt zich in het koor van miljoenen christenen uit de afgelopen eeuwen. Met hen belijden we schuld en brengen we lof aan God. Spurgeon was zich bewust van de zondigheid van de mens en Gods toorn daarover. Bij Psalm 6, een boetpsalm, merkt hij op: ‘Spreek niet van uw goedheid, of van uw grootheid, maar spreek van uw zonde, van uw kleinheid, van uw onbeduidendheid.’ Beeldrijk bid hij: ‘Wees teder en barmhartig voor de arme verwelkende bloem, en ruk haar niet af van haar stengel.’ 

Bij Psalm 27 legt hij nadruk op de christelijke hoop. ‘De hoop is de hemelse balsem voor het verdriet van het heden.’ Dit betekent dat we de Heere verwachten: ‘Wacht aan Zijn poort met gebed. Wacht aan Zijn voeten met ootmoed. Wacht aan Zijn tafel met heilig dienen. Wacht aan Zijn vensters met vertrouwens wachten. (…) Hij vaart het best wiens Beschermheer in de hemel is.’ 

In zijn uitleg richtte Spurgeon de Psalmen op Christus. Vaak in liefdestaal. De afwezigheid van de Bruidegom brengt donkerheid in het hart, zo legt hij uit bij Psalm 30. ‘Als de Zon van de Gerechtigheid verschijnt, wissen wij de tranen af van onze ogen, het verdriet wordt verdreven door blijdschap. Wie, die Jezus kent, zou niet vrolijk wezen?’ 

Invloed

Spurgeon noemde zijn uitleg van de Psalmen: ‘De schat van David’. Dr. C.A. van der Sluijs: ‘In december 1869 verscheen zijn commentaar op de Psalmen in boekvorm, onder de titel “The Treasure of David.”’ Destijds zeven dikke boeken. ‘Nog voor zijn dood werden niet minder dan 120.000 exemplaren van Spurgeon’s “Treasure” verkocht. De Psalmen werden door hem onmiddellijk vanuit het Nieuwe Testament geïnterpreteerd.’ Spurgeons’ uitleg op de Psalmen is een mengvorm van toelichting en meditatie.

Kost niet veel

Heb jij al wat van Spurgeon op je nachtkastje liggen? Wellicht is zijn uitleg op de Psalmen een mooie toevoeging. Voor een paar tientjes koop je tweedehands de hele set. De geurige vintage boekenruggen maken het alleen maar mooier natuurlijk. Je kunt online Spurgeons’ uitleg op de Psalmen in het Engels luisteren. Of kennismaken met het Spurgeonarchief (Nederlands), waarin onder andere dagboekstukjes voor elke dag zijn opgenomen. Wil je meer weten over Spurgeon? Dan raad ik de dissertatie van dr. C.A. van der Sluijs aan: Charles Haddon Spurgon, een baptist tussen hypercalvinisme en modernisme. (Kok, 1987).

Lees verder over dit onderwerp

Blijmoedig belijden

‘Welk geschenk is groter dan dat van God Zelf? Wat kan Hij meer geven dan zichzelf?’ Dr. H. Bavinck geeft oog voor...

Daarom gaan we naar de kerk

Kooltjes dienen bij elkaar te liggen, om te blijven gloeien. Zo is het ook met gemeenteleden. Ds. A.A.F. van de Weg...