Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 7 juli

Calvijn: Geloven is de uitspraken van God onderschrijven

Geloof rust op het Woord van God. Dat is de stellige overtuiging van Johannes Calvijn (1509-1564). Niet ons gevoel of onze wisselende stemmingen zijn de grond waarop wij rusten. Geloof beaamt wat de Heere zegt. 

Bijbeluitleg

Volgens Calvijn was de verkondiging van de Bijbelse boodschap zo belangrijk, dat hij elke dag preekte. Een christen is een man van het Woord, daarom is er onderwijs nodig. In zijn uitleg van de Bijbel leert Calvijn christenen niet te rusten op hun eigen goede werken of gevoeligheden. Hij leert hen luisteren naar en rusten op Gods Woord. 

Geloof

In Joh. 3: 33 lezen we: “Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is.” Calvijn merkt daarbij op: ‘Hier vermaant Hij alle godzaligen en bemoedigt hen om onbevreesd de leer van het Evangelie te omhelzen.’ 

Christenen hoeven zich er geen zorgen over te maken dat zij maar met weinig zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Zij hebben namelijk een stevige basis; Gods Woord. Calvijn: ‘Al weigerde heel de wereld geloof aan het Evangelie, zo moet dit de goeden niet weerhouden God te gehoorzamen. Ook zij hebben een grond waarop zij veilig kunnen rusten, omdat zij weten, dat het Evangelie te geloven niets anders is dan de uitspraken van God te onderschrijven. Intussen concluderen wij hieruit, dat dit aan het geloof eigen is om op God zich te verlaten en vast te staan in Zijn Woord. Want er kan geen onderwerping zijn, tenzij God in Zijn spreken de eerste plaats bij ons verkregen heeft.’ 

Bolwerk

Wie de Heere op Zijn Woord gelooft, staat stevig. Volgens Calvijn verschillen we daarmee met hen die het moeten hebben van allerlei menselijke overwegingen en zwevende meningen. Geloof rust op de waarheid van Gods Woord. Volgens Calvijn zullen wij door de bescherming van dit bolwerk overwinnaars blijven, waar de satan wel aanvallen op kan doen, maar wat hij niet kan overwinnen. 

Geloof

Wie de Heere op Zijn Woord leert geloven, eert Hem daarmee. Calvijn: ‘Want zoals Hem niets meer waard is dan Zijn waarheid, zo kan ook van ons aan Hem geen aangenamere verering worden toegebracht, dan als wij door ons geloof belijden dat Hij daadwerkelijk is. Pas dan komt Hij werkelijk aan Zijn eer. En omgekeerd kan Hem geen grotere belediging worden aangedaan, dan wanneer het Evangelie niet geloofd wordt.’ We beroven God van Zijn eer, als we niet in hem geloven, stelt Calvijn. 

Woord

Ook in zijn uitleg van Psalm 43 wijst Calvijn op het feit dat we dienen te rusten op het Woord van God. De beloften van de Heere laten een gelovige niet bedrogen uitkomen. Calvijn: ‘Ofschoon namelijk de kennis van Gods genade kan gezocht worden uit het Woord en het geloof slechts vaststaat, wanneer het zijn steun vindt in het Woord.’ De Heere strekt daarin als het ware Zijn hand uit om ons te helpen. Hij spreekt, door Zijn Woord. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...