Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 26 mei

De dood overwonnen

‘Zo liep de onvriendelijke dood zich ook aan Christus te pletter. Hij trof in Hem een Persoon, die onsterfelijk is.’ Maarten Luther (1483-1546) geeft op een voor hem kenmerkende manier aan dat de dood door Christus is overwonnen. 

Christus aandoen

Zonder schuil te gaan achter het bloed van Christus, is er geen weg terug naar God. In Hem is echter een vrije toegang. Maarten Luther: ‘Daarom moeten wij, willen wij met gehoorzaamheid voor God treden, de gehoorzaamheid van Christus aangrijpen en in deze ons kleden, welke Hij ons geschonken heeft.’ Het beeld van het schuilgaan in Christus laat zien hoezeer mensen na ontvangen genade met Christus verborgen zijn in God. ‘Zijn er nu zonden, God ziet ze en ik voel ze. Maar God wil ze niet zien, want de bedekking die Christus is, is te kostbaar.’ 

Volgens Luther komen mensen in dit leven het zondigen niet te boven. We blijven bedelaars.  In Christus is er echter een weg terug tot God, steeds weer. Waar Hij optreedt als Middelaar, moet de aanklager zwijgen.

Alleen Christus

Wij hebben de neiging om iets mee te brengen naar God, alles komt echter bij Hem vandaan. De wet verdoemt ons zozeer, dat vanuit ons geen enkel levensteken te verwachten is. Wij vluchten van God, tot God. De Heilige Geest richt onze blik op Christus en doet ons Hem aangrijpen. Luther: ‘Tot de vergeving van de zonden kunnen wij niets bijdragen, deze is het eigendom van onze Heere Jezus Christus. Wij moeten haar met het geloof vatten en aannemen; en kunnen haar op geen andere weg verwerven.’

Dood overwonnen

Volgens Luther is de duivel de vorst van de dood: ‘Opdat hij de mensen kon vermoorden en in zonde en hel werpen. Daarom wordt hij ook met recht een vorst van de zonde en van de dood genoemd.’ De dood liep zich echter te pletter op Christus. Hij overwon de dood en stond eruit op. ‘Zo heeft Christus ook de dood in Zichzelf in de klem gebracht en hem gedood.’ Daardoor moest de tegenstander opgeven. ‘Zo bezwijken zij dan allen tezamen. Duivel, zonde en dood. En dat is tot stand gebracht door de opstanding van Christus.’ 

Last van de zonde

Als de wet je aanklaagt om alles wat je deed tegen Gods wil, kan dat je de adem haast benemen. Zoveel schuld. Luther: ‘Wanneer mijn zonden op mij liggen, drukken zij mij neer en brengen mij tot wanhoop. Maar de gerechtigheid van Christus troost, sterkt en verlost ons!’

Leestip: Stemmen uit Wittenberg, Maarten Luther (Gereformeerde Bibliotheek Goudriaan, 1975)

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...