Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 9 september

De functie van wet en evangelie

Je bent een rank die groeit uit de stam van Adam, of een rank die ingeënt is in Christus. Volgens Thomas Boston (1676-1732) zijn dit de twee mogelijke opties. Door één mens, namelijk door Adam, is de zonde in de wereld gekomen. Er is er Eén in wie behoud te vinden is: Christus. 

Twee stammen

Je kunt als tak niet tegelijkertijd vanuit twee stammen groeien. Zo kun je volgens Thomas Boston niet tegelijkertijd in Adam en in Christus zijn. Sinds de zondenval brengen wij als ranken van Adams stam geen goede vruchten meer voort. Boston: ‘De stam is verbasterd, totaal bedorven.’ De duivel heeft dodelijk ingewerkt op de stam van Adam. Dat blijkt uit de vruchten. 

Zolang we ons in die toestand bevinden, komt er geen verbetering. Ook anderen kunnen ons niet tot leven wekken. Boston: ‘Slapende mensen kunnen wakker gemaakt worden, maar de doden kunnen niet zonder een wonder opgewekt worden. Zo moet ook de dode zondaar in die toestand blijven, als hij niet door een wonder van genade in het leven teruggeroepen wordt.’ 

Wij dienen uit de stam van Adam gekapt te worden en ingeënt in de stam van Christus. Dan gaan we vrucht dragen. ‘Zoals het sap uit de aarde komt in de wortel en de stam en vandaar wordt verspreid naar de ranken, zo wordt door Christus als Middelaar, Goddelijk leven overgebracht van de Fontein naar degenen die door het geloof met Hem verenigd worden.’ Het is de Landman die ons wegneemt uit Adam en inent in Christus. (Joh. 6: 44, 1 Kor. 3: 9, Jes. 61: 3) Dat doet Hij door middel van de prediking van Zijn Woord (1 Kor. 1: 21). 

Zondaar en Christus

Thomas Boston geeft door de beeldspraak van een serie bijlslagen inzicht in de manier waarop zondaren ervaren dat zij uit Adam worden genomen en in Christus ingeplant. De wet snijdt hen los van de dode stam Adam en het Evangelie ent hen in de levende stam Christus. De wet werkt voorbereidend, maar het heil wordt in Christus gevonden. Boston: ‘Christus grijpt de zondaar door Zijn Geest, en trekt Hem tot Zich. (…) De zondaar, die zo gegrepen is, grijpt Christus door het geloof, en zo wordt hij één met de gezegende Stam.’

Wet en evangelie

Volgens Boston is de prediking van de wet noodzakelijk: ‘Hij die wil enten, moet wel het snoeimes gebruiken. Zondaars hebben vele uitvluchten om zich van Christus af te houden.’ Op allerlei manieren wil men zich aan de verbasterde stam van Adam vastklemmen. Volgens Boston moeten mensen daarom ‘uit hun schuilhoeken en toevluchten van leugens worden gejaagd.’ Waartoe? Opdat zij toevlucht, genezing en nieuw leven vinden in Christus. Boston: ‘De wet legt de wond open, maar het is het Evangelie dat geneest. De wet kleedt de mens uit, verwondt hem en laat hem halfdood liggen. Het Evangelie verbindt zijn wonden en giet er wijn en olie in om ze te genezen. Door de wet worden wij afgebroken, maar is het door het Evangelie dat wij worden opgenomen en in Christus worden ingeplant.’ 

Leestip: De viervoudige staat, Thomas Boston (Den Hertog, 2009)

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...