Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 1 december

Ds. A. Vroegindeweij: Advent (1)

De Bijbel is het boek van de verwachting. Ze geeft ons een vergezicht op de toekomst die door de machtige daden Gods tot werkelijkheid zal komen. Ze is vol van beloften die vervuld zullen worden. Want wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God.

Vreemdeling

Als christenen die bij en uit het Woord Gods willen leven, kunnen we geen vrede hebben met deze tegenwoordige wereld vol zonde en ongerechtigheid, vol nood en ellende, vol van machten die ons van God en Zijn dienst zoeken af te trekken en die vaak over ons triomferen.

Men houdt ons vaak voor ouderwetse mensen, die vast willen houden aan het oude zonder meer. Maar dan heeft men het helemaal mis. We willen hier alles loslaten, we willen zelfs vreemdeling zijn op aarde, want we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid wonen zal. En onze geloofsbelijdenis zegt dan ook: „Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere”. En de psalmist heeft ervan gezongen: „De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht, Hij zal hen vrolijk op doen dagen, het heil hen toegezegd’. Zo is een christen een pelgrim die op reis is naar de toekomst en die soms met groot verlangen wacht op de vervulling van de beloften Gods.

Nieuwe wereld

In de loop der eeuwen heeft de mensheid geprobeerd om zelf deze nieuwe aarde te scheppen. Men kon immers geen vrede hebben met de toestand waarin men verkeerde, met alle onrecht en verdrukking, met alles wat men als verkeerd zag en dat men niet langer wilde aanvaarden. En ook in onze tijd geloven velen dat men door inspanning van alle krachten een nieuwe wereld kan maken waar men het verloren paradijs weer kan herstellen. En zelfs in de kerken hoort men van die optimistische klanken die ons verkondigen dat uit deze wereld die nieuwe tijd kan komen, die nieuwe rechtsorde, die alles zal uitbannen wat met de ware menselijkheid in strijd is. Daar moeten we voor vechten, desnoods zelfs gebruik maken van revoluties om dat doel te bereiken.

Kloof overbrugd

Maar wanneer men dat meent onderschat men de macht van de zonde, vergeet men de diepe val van de mens in het eerste paradijs waar hij het Woord Gods losgelaten heeft en ongehoorzaam geworden is. Want de wortel van alle nood en ellende is de zonde. En daardoor is er een brede kloof tussen ons en het paradijs, tussen ons en het koninkrijk Gods vol gerechtigheid en vrede. En alleen als de zonde verzoend wordt, alleen als die kloof overbrugd wordt, alleen als we nieuwe mensen worden in de weg van wedergeboorte en bekering, alleen als God wonderen gaat doen en Zijn beloften gaat vervullen, zal die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen.

En van deze wonderen spreekt nu de Bijbel.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...