Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 4 december

Ds. A. Vroegindeweij: Advent (2)

Door heel het Oude Testament heen klinkt de belofte van de komst van de Messias, van de Gezalfde van de Heere, van de Zoon van God, Die Zijn volk zalig zal maken van de zonde. De profeten hebben ervan getuigd tegen alle ongeloof van de mensen in. En er is altijd een volk geweest dat door de Heilige Geest voor het Woord Gods heeft leren buigen. En zalig zijn zij die geloofd hebben want de dingen die hen van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.

Geboren

En in de volheid van de tijd is de Heere Jezus geboren. Zijn geboorte was een gave Gods en een wonder Gods. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij is God uit God en Licht uit Licht. En toch is Hij ook mens. Zo kon Hij in de plaats van de zondaar gaan staan. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld en de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Zo horen Zijn kruis en Zijn kribbe bijeen. De planken van Zijn kribbe en van Zijn kruis zijn uit dezelfde boom gezaagd.

Geloof

Dat heerlijk evangelie mag ons nu verkondigd worden. En de Heilige Geest kan ons nu bedienen uit de volheid van Gods genade in Christus Jezus. Hij werkt het geloof in onze harten en Hij versterkt ook dat geloof in de weg van de verkondiging. Hij maakt ons tot nieuwe mensen wanneer we door een waar geloof Hem worden ingelijfd. En Hij bereidt ons in die weg voor op het leven in het Koninkrijk Gods vol gerechtigheid.

En dan voelen we ons pas echt vreemdelingen in deze wereld. Vreemdelingen, die wel hun taak en roeping hebben op deze aarde, maar die tegelijk als pelgrims voorttrekken naar dat eeuwig vaderland bij God en bij Zijn Christus.

Nieuwe aarde

En dan weten we dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde van God zullen komen. Straks komt Christus weder op de wolken des hemels om Zijn Koninkrijk op te richten in volle openbaarheid. Daarom hebben we profeten nodig, ook in onze tijd, om tegen het ongeloof van de mensen in te getuigen van Zijn wederkomst: „Bekeerd u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen”. 

En die profeten mogen tegelijk allen die geleerd hebben hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen en de Heere Jezus Christus na te volgen troosten. Want de weg van een christen is menigmaal moeilijk en zwaar, hij wordt aangevochten en bestreden, maar de toekomst is zeker: „En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde… en God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn noch rouw: …ziet, Ik maak alle dingen nieuw” En uit het verlangen naar die toekomst bidt Gods kerk: Kom, Heere Jezus!

Bron: Gereformeerd Weekblad, 1975

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...