Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 9 november

Ds. D.J. van Dijk: Volgen! (2)

Uiterlijk volgen is niet wat Jezus van ons vraagt. We dienen te volgen in geloof. Deze boodschap bracht ds. D.J. van Dijk aan zijn gemeente Sint Annaland in een belijdenisdienst in 1954. 

Volg Mij

Verschillende keren zei Jezus in de periode dat Hij op aarde rondliep tegen iemand: ‘Volg Mij’. Tegen Petrus in Joh. 21: 22c klinkt het ‘volg gij Mij’ evenzoveel als correctie als aansporing. Hij moet niet kijken wat er met anderen zal gebeuren, maar zelf Jezus volgen. ‘Volg gij Mij.’

Ds. D.J. van Dijk: ‘Dat is de eis, waarmee de Heere tot Petrus komt. Maar Petrus had deze eis al meerdere malen uit Jezus’ mond gehoord. En hij had voorheen de Heere Jezus dan ook al drie jaren lang gevolgd. Wanneer de Heere Jezus dus hier weer met die eis tot Petrus komt, dan begrijpen wij wel dat Hij hier niet bedoeld kan hebben het uiterlijk het lichamelijk volgen, het achter Hem aangaan hier op aarde; het uiterlijk volgen. 

Daar zijn wel mensen, die menen, dat met het uiterlijke volgen genoeg gedaan wordt aan de eis van Jezus. De mens is van nature geneigd op te gaan in het uiterlijke. Ja, ook onder ons christenen kan dat nog vaak gevonden worden. Wanneer we dan belijdenis van het geloof gedaan hebben, dan behoren we toch tot de kerk. En wat zal een mens meer doen. Maar de Heere Jezus kan hier niet bedoeld hebben, dat Petrus nu verder achter Hem aan zou gaan door de wereld. O zeker, we kunnen Hem wel uiterlijk volgen. Zie maar eens naar Judas. Die heeft ook ruim drie jaren de Heiland gevolgd en toch is hij voor eeuwig buiten Hem. 

Nee, dat uiterlijke, lichamelijke volgen kan de Heere hier niet bedoeld hebben. Ook zou Hij immers binnen enkele dagen naar de hemel gaan.

Innerlijk

Volgen, dat is Hem volgen in het geloof. Dat is Hem kennen als de enige Middelaar en Verlosser. Volgen, dat is aan Hem verbonden zijn als de enige Borg en Zaligmaker. Volgen, dat wil zeggen, dat we alles in Hem moeten vinden wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. 

Volgen mag dus ook niet opgevat worden in de zin van: Jezus is ons goede voorbeeld. Nu zullen we ons best gaan doen om net zo te leven en daardoor de zaligheid binnen te gaan. Ons leven mag niet worden een nadoen van Jezus. 

Wanneer we niet door een waarachtig geloof Hem ingeplant zijn, dan kunnen we wel achter Hem aanlopen, Zijn Naam wel dragen, tot Zijn gemeente gerekend worden, maar daarmee zijn we nog geen volgelingen. Nalopers zijn we, geen volgelingen. 

Het is alsof de Heere zeggen wil, je hebt tot hiertoe nog wat meegelopen, maar nu komt het er op aan. Is dat eigenlijk ook niet zo met jullie, mijn catechisanten? Zeker, jullie droegen al de naam van Christus en je werd toch al bij de gemeente alhier gerekend. Dat zeggen we immers al bij de Heilige Doop: ‘dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten Zijner gemeente behoren gedoopt te wezen.’ Maar nu komt de eis tot jullie, volg gij Mij. 

Dit is deel 2 van een serie over Jezus volgen, aan de hand een preek van ds. D.J. van Dijk bij het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. Hij gaat het volgen van de Heere Jezus uitwerken in een aantal aandachtsgebieden. Overgave of zelfverloochening, gehoorzaamheid, een besliste keuze 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...