Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 17 januari

Ds. G. Boer: Het getuigenis van de Heilige Geest (1)

In elke tijd is gezocht naar de verantwoording van de Heilige Schrift als Gods Woord tegenover hen, die dit bestreden, of hen, die men van de waarheid van het Woord Gods wilde overtuigen.

God zelf

Bij veel pogingen van de apologeten treft ons de belijdenis van Augustinus, dat weliswaar de kerk een bemiddelende plaats heeft om ons tot geloof te brengen, maar dat ten diepste God Zelf het geloof in onze harten werkt op een wonderlijke wijze, zodat wij geloven. Het is pure genade, wanneer God onze wil buigt.

Gezag van de Bijbel

Calvijn heeft aan deze grond van het geloof bijzondere aandacht geschonken. In boek I-VII e.v. van zijn Institutie wijst Calvijn erop, dat God nu geen dagelijkse godsspraken meer vanuit de hemel geeft. Toch wil Hij, dat Zijn waarheid een eeuwige gedachtenis zal hebben. De Schrift bezit daarom bij de gelovigen geen ander en volledig gezag dan wanneer zij geloven, dat ze uit de hemel is voortgekomen, evenals levende stemmen vandaar gehoord worden.

Tussen deze sprekende God en de luisterende kinderen Gods mag niets tussen komen. Ook niet de kerk. Immers de kerk is door het Woord, dat aan haar voorafging, gebaard. Daarom kan en mag het niet worden toegestaan dat de kerk aan het Woord zijn gezag verleent. Dit is een hoon voor de Heilige Geest! Wat moet een mens beginnen, indien de beloften Gods van het oordeel van mensen afhangen? Dan worden wij steeds heen en weer geslingerd!

De kerk ontvangt deze geschriften, dat zij van God zijn. Zij ontvangt ze als uit de hand van God! Niet het oordeel van de kerk maakt de Schrift betrouwbaar, maar zij is betrouwbaar van zichzelf. De Schrift rust in zichzelf, d.i. de autopistie van de Heilige Schrift. Het gezag van de Heilige Schrift hangt niet aan het gezag van de kerk, maar omgekeerd hangt het gezag van de kerk aan het gezag van de Heilige Schrift.

Sprekende God

Hoewel de Schrift het woord is van de sprekende God en doorademd is met Zijn Geest, vindt deze Schrift bij ons niet eer geloof in ons hart, dan wanneer het door het inwendig getuigenis van de Heilige Geest wordt bezegeld. Dezelfde Geest, die door de mond van de profeten sprak, moet in onze harten werken, dat zij getrouw hebben overgebracht hetgeen hun van God bevolen was.

Waarheidsvriend, 1966.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...