Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 26 juli

Ds. G. Boer over gevoel en geloofszekerheid

De Bijbel wijst ons de weg van het geloof, als het gaat om het komen tot Christus. Gaat dit samen met ervaringen? Geloof rust op het Woord, niet op ervaringen. Hoewel, als er omgang met God is gaat dit toch niet buiten ons gevoelsleven om? 

Gods daden in herinnering

Ds. G. Boer (1913-1973) herinnert zich bij een lezing over ‘geloof’ een mevrouw die op latere leeftijd tot bekering kwam. Boer: ‘In mijn pastoraat vertelde mij een vrouw van 67 jaar, dat zij bijna een kerkbank had versleten, het Woord gehoord en toch ook weer niet gehoord had, totdat God haar het wonder van de verlossing door het bloed van Christus bekendmaakte. Zij had het steeds over twee dingen: het wonder van God en haar eigen hardnekkigheid. 

Bij dit alles hebben wij te bedenken, dat wij – hoezeer onze gevoelens ons geheel doortrekken – niet uit het gevoel, maar uit het geloof leven zullen. De rechtvaardige zal niet uit zijn gevoel, maar uit zijn geloof leven. Dit is geen overbodige opmerking, omdat wij allen de neiging hebben uit wisselende gevoelens en stemmingen te leven. Dat is niet zonder gevaar. Sommige christenen, die soms bijzondere ervaringen hebben doorleefd, leven alleen maar in een heimwee naar het verleden. Ook dat kan bijbels zijn. De daden van God mogen worden gedacht. Maar het gaat verkeerd, wanneer het geloven wordt gelijkgesteld met het gevoel. Want dan gaat men de woestijn in. Wat denkt u? Toen Abraham zijn zoon, zijn enige, die hij liefhad moest offeren, zou hij toen veel gevoel van Gods lieflijkheid gehad hebben? Ik dacht, dat hij langs zo’n steile geloofsweg ging, dat hij alleen op het bevel Gods werd teruggeworpen en in het geloof beleed, dat God zou voorzien. 

Beademing

Laten wij daarom bij de gezonde woorden Gods blijven en niet teveel op onze gevoelens letten, want er is niets verlammender dan een gevoel te willen kweken, dat er niet is. Daarom is er voor het geloof en daarin ook voor het gevoel alles aan gelegen, dat wij blijven onder de prediking. De levende prediking is het beademingscentrum van de Heilige Geest. Gevoelens buiten de tucht van de Heilige Geest kunnen misleidend zijn. Het gaat er op dit moment niet om welke gevoelens u hebt, maar of u weet, dat u tot Christus gebracht zijt. Hij staat voor u! Wanneer er maar één korrel geloof is in uw hart, raak Hem aan. Er gaat kracht van Hem uit. 

Hoofdweg 

Maar blijf op de heirbaan van de Koning: prediking, gebed, Bijbellezen, zelfbeproeving, gesprek. Dit geloof komt in zijn vrucht openbaar. Dat kan niet anders. Kohlbrugge heeft eenmaal gezegd: God heeft mij nooit in de steek gelaten. Hij gaf het niet op mijn tijd, maar op Zijn tijd. Welke tijd was dit? Wanneer ik geen oog had om Hem te zien, geen oor had om Hem te horen, geen hand had om Hem aan te grijpen, geen voet had om naar Hem te gaan, dan ja juist, dan kwam Hij tot mij. Hij gaf het mij, wanneer ik het nodig had. Dit woord geldt ook van het gevoel van de genade Gods. Dan is er een onmiddellijke zekerheid, die hoe ook aangevochten, leidt tot de volkomen overwinning.’

Leestip: Geloven, maar hoe? Een lezing van ds. G. Boer op de website www.passievoorhetevangelie.nl.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...