Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 14 juli

Ds. L. Kievit over twee gidsen: licht en waarheid

‘Zend Uw licht en Uw waarheid’, zegt de dichter van Psalm 43. Ds. L. Kievit (1918-1990) noemt dit twee gidsen die ons de weg wijzen: ‘Met Gods gidsen verongelukken wij niet en blijven wij niet steken in de vervreemding en de verwijdering van Hem.’ 

Roepen

Er zijn dagen dat we keurige woorden bidden. Als in een stroom zeggen we de bekende woorden. Wanneer we echter door moeilijke periodes gaan, of met veel vragen lopen, klinkt ons gebed niet zo keurig. Soms is het haast een schreeuw tot God. Dat blijkt in Psalm 43. Ds. L. Kievit merkt daarbij op dat zo’n schreeuw een doel heeft. Je richt je op de Heere: ‘Als een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Die schreeuw laat zich niet bedwingen door duizend waaroms, hij breekt er doorheen, hij richt zich rechtstreeks tot U: zend Uw licht en Uw waarheid.’ 

Gidsen

Wij willen graag zelf controle houden. De Heere leert echter roepen tot Hem, om hulp door twee gidsen: Zijn licht en Zijn waarheid. Kievit: ‘Nu daalt er vrede, midden in de ontsteltenis. Ik doe geen krampachtige pogingen, om mij aan mijn eigen haren op te trekken, ik zou alleen maar dieper in het moeras wegzinken. Ik strek mijn handen uit naar U. Doe mij recht o God, dat is: redt mij naar Uw gerechtigheid. Breng mij weder tot U, o God van mijn heil. Hoe dan? Zend Uw licht en Uw waarheid. Ik kan niet op eigen gelegenheid, ik kan niet met behulp van eigen inzicht en kracht tot U komen. Uw licht en Uw waarheid, dat zijn twee gezanten van U. Stuur ze naar mij toe. Zij zullen mijn geleide zijn. Dan zal ik mijn voet aan geen steen stoten. Dan word ik onderweg bewaard en gevoerd tot in Uw nabijheid. In Uw licht en Uw waarheid komt U zelf immers tot mij over, om mij mee te nemen. 

Licht

Uw licht. Dat is Uw genade! Het licht van Uw aangezicht, dat gaat schijnen, dat de duisternis te lijf gaat en verdrijft. Uw licht. Dat zijn niet slechts de lichtstralen die verspreid over mijn pad vallen, dat is Uw Christus! Hij zoekt mensen op, die verdwaald zijn in hun vragen, vastgelopen in hun moeilijkheden. Mensen, die roepen om hulp. Mensen die smachten naar de gemeenschap met God. Uw licht. Reeds nadert Hij, de Gezondene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Hoe straalt zijn heerlijheid ons tegen. Hij brengt genade mee en genade roemt tegen het oordeel. Hij is de blinkende morgenster, die de dageraad van het heil aankondigt. Uw licht, o God. Ik kan het niet ontsteken, maar dat is ook niet nodig. Zie, hier ben Ik. Ik ben het licht der wereld! Waarom verstoot U mij dan? Ik verstoot u niet. Ik stuur Mijn eigen Zoon. Hem heb Ik verstoten tot in de stikdonkere nacht des doods, om u te kunnen aannemen. Kun je nu de weg naar Mij vinden?

Waarheid

En Uw waarheid. Uw trouw betekent dat. Heer, overtuig mij ervan, dat het toch waar is, dat U mijn God bent. Hoe wordt het aangevochten, door mensen en machten. Hoe geef ik voet aan het ongeloof, dat U verdacht maakt, en achter al Uw woorden een vraagteken zet. Wat U gesproken hebt zou niet waarachtig zijn. Uw openbaring zou een zinsbegoocheling zijn. Maakt U mij maar wat wijs? Maakte ik mijzelf soms wat wijs, toen ik zei: U bent de God van mijn sterkte? Heb ik tevergeefs mijn hoop op U gevestigd? Twist U mijn twistzaak. Zendt Uw waarheid. Overtuig mij ervan, dat U betrouwbaar bent, dat U al Uw woorden bevestigt. Zend Uw Geest, de Geest der waarheid. Die Uw woord verzegelt in mijn hart. De Geest van het geloof, waardoor ik U voor een Waarmaker van Uw woord houd. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Heb ik tevergeefs mijn hoop op U gevestigd?

Leiding

Ja, Heere. Zend Uw licht en Uw waarheid. Uw Zoon en Uw Geest. Zij zullen mij helderheid en zekerheid schenken aangaande U. Zij zullen mij geleiden, Zij zullen mijn gidsen zijn en tegelijk mijn pleiters in de rechtzaak die mij bezighoudt. Licht en waarheid, dat zijn de goede gidsen, dat zijn de goede pleiters.’ 

De dichter gaat met zijn vraag naar de berg van Gods heiligheid, naar de tempelberg. In Gods nabijheid. Hij verlangt naar Sion. De Heere nabij te zijn. De twee gidsen van ‘licht’ en ‘waarheid’ brengen ons daar volgens Kievit: ‘Aan hen mag ik mij toevertrouwen, dan is er geen vergissing mogelijk. Dan worden er geen slagbomen neergelaten dan heb ik een vrije toegang. Dan zal het verlangen van mijn hart vervuld worden, dan blijken al Gods woorden waar. Dan wacht God op mij, om mij in Zijn gemeenschap te doen leven. Dan, o dan. Wanneer zal ik ingaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?’ 

Leestip, meditatie ds. L. Kievit, Waarheidsvriend 1964. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...