Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 19 september

Ds. L. Vroegindeweij: Zeven kenmerkende punten voor gereformeerde prediking

De Nederlandse Hervormde predikant ds. L. Vroegindeweij (1901-1969) beschreef in zeven korte punten wat voor hem de gereformeerde prediking kenmerkt. Een spiegel voor predikers en luisteraars vandaag.

  1. Het gezag van de Heilige Schrift 

Al deze boeken ontvangen wij voor heilig en kanoniek en wij geloven zonder enige twijfel alles wat daarin beschreven staat. 

2. De onmacht van de mens

Zijn wij dan alzo verdorven, dat wij geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja wij, tenzij dan dat wij door de Geest van God wedergeboren worden. 

3. De vrijmacht van God

Het werk van de wedergeboorte geschiedt niet in alle mensen. ‘Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.’ 

4. De algenoegzaamheid van Christus

‘De zaligheid is in geen ander.’ Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd zijn geworden? Nee zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen. Christus is alles. 

5. De onverdienstelijkheid van het geloof

Het geloof is de lege hand van de bedelaar. Het is niet zo, dat ik door de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben. 

6. De gehoorzaamheid van de Kerk aan Christus

In de Kerk beslist niet de meerderheid. In de Kerk gaat het niet om onze meningen. Daar zijn we allen gebonden aan Christus Jezus, Die tot ons spreekt in de Bijbel. Hij heeft gesproken en daar zijn wij gehoorzaamheid aan verschuldigd.

7. De eer van God is het hoofddoel van het leven. 

Hetzij dan dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets anders doet, doe het alles tot eer van God. Hij moet toenemen en ik minder worden. 

Volgens ds. L. Vroegindeweij zijn dit de belangrijkste punten van de gereformeerde leer. In zijn geheel eigen stijl gaf hij er een praktisch advies bij: ‘Knip ze uit en leer ze uit je hoofd. Zo krijg je een betere kennis van de dingen, dan dat je veel boeken leest, waar niets tastbaars van blijft hangen.’ 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...