Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 29 september

Ds. W.L. Tukker over bekering: wat men nu wel wil (3)

‘De bekering houdt ook in de opstanding van de nieuwe mens.’ Volgens ds. W.L. Tukker (1909-1988) is dat een hartelijke vreugde in God door Christus. Er komt verlangen en liefde om naar Gods wil te leven. 

Naar God toe

Bekering betekent dat je iets de rug toekeert, maar dus ook dat jij je ergens op gaat richten. Het leven krijgt een ander doel, het raakt op God gericht. In zijn uitleg over de bekering gaat ds. W.L. Tukker in dit derde deel in op deze nieuwe levenshouding. 

Tukker zegt dat men blijdschap over God ontvangt en verlangt om naar Zijn wil te leven. ‘Dat is de opstanding van de nieuwe mens. Dat is het opwakende, het zich ontplooiende nieuwe leven. De bekering is niet maar iets negatiefs, het is nog veel meer iets positiefs. Niet zozeer, dat men zich ergens afwendt, maar veel meer, dat men zich ergens heen wendt, dat is de zaak! 

Het is toch altijd de bekering tot God. Welnu: hier heb je het ten voeten uit. Een vreugde in God door Christus. En dat maar niet op het gezicht, en dat maar niet in onze uiterlijke handelingen, maar dat in het hart. Op Karmel dansten en sprongen achthonderd vijftig Baalspriesters. Met al hun beweeg kenden zij de vreugde in God niet. Daar was ook één Elia, met zijn knecht. In al hun rustig doen, zonder bewegingen, was de vreugde in God. Zij beiden waren zeker van hun zaak. Vreugde in God door Christus. Dan is men blij, dat God er is. Dat Hij zo’n God is, en dat men deze God zijn God mag noemen. In God door Christus, dat is door de verzoening van Christus, dat is door de rechtvaardigmaking van Christus.

Mijn God

Nooit kan men God zijn God noemen, dan door de verzoening in Zijn bloed. En ook nooit kan men zich in God en over God verblijden, dan door de Heere Jezus Christus. Als men God niet ontmoet heeft in Christus, teruggekregen heeft in Christus, dan is men zonder God, dan kent men God niet, dan kent men niet de vreugde over Hem. Maar als men Hem bezit, als men Hem kent in Christus, dan zal die vreugde groeien met de jaren. Dan gaat men al meer in Hem zien, dan gaat men Hem al meer liefhebben, en zich al meer van harte over Hem verheugen.

En men krijgt een verlangen om met liefde Zijn wil te doen. Men keert zich naar God, men keert zich naar Gods Woord, men keert zich naar Gods wet, naar Zijn inzettingen, naar Zijn volk, naar Zijn knechten. „Neemt elk gebod in het bijzonder aan als tot u gesproken, want Hij spreekt in elk gebod in het enkelvoud u, in het bijzonder, persoonlijk, aan. Alzo is elk gebod apart voor u bedoeld, voor mij bedoeld, hetzij dat wij hoog-of laaggeplaatst zijn.”

En nu is dit het bewijs van de bekering, dat wij naar Zijn wil, dat is naar Zijn wet, van harte begeren te leven. Met lust en met liefde. Ik las bij Ursinus: de wet komt bij de bekering, zij gaat aan het Evangelie vooraf en zij volgt op het Evangelie. Zij is de uitdrukking van Gods wil, zij was ons leven en zij wordt in Christus weer ons leven.

Men preekt tegenwoordig een nieuw leven, vrij van de wet. Geloof dat niet. Houdt u aan uw trouwe Heidelberger. Een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God te leven.

Dit is de derde aflevering van een serie waarin ds. W.L. Tukker uitleg geeft over de bekering. In het laatste deel gaat hij in op de goede werken waarmee een christen de Heere dient. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...