Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 24 juni

Ds. W.L. Tukker: ‘Waar de schuld vergeven is, daar heeft men niets te vrezen.’

‘Alleen het geloof geeft u deel aan Christus, nadat het geloof u ontdekte aan uw zonde.’ Ds. W.L. Tukker spreekt over de ‘onpeilbare barmhartigheid’, de ‘onmetelijke goedheid’ en ‘allesoverklimmende liefde’ van God, om zondaars te redden. 

Zonden en barmhartigheid

‘Christus heeft de last ten volle en welbewust gedragen en dóórdragen. Onze zonden op Hem! Onze zonden, dat is niet slechts de straf der zonde, ook niet slechts de vloek der zonde, maar dat is de zonde zelf, die de oorzaak is van de vloek en van de straf.’ Aldus ds. W.L. Tukker (1909-1988) in zijn uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Als ergens de barmhartigheid van God blijkt, dan wel in het zenden van Zijn Zoon om deze straf in plaats van zondige mensen te dragen. In het geloof wordt de goedheid en barmhartigheid, de liefde van Christus uitgestort. ‘Uitgestort. Dan is God geen karig God. Hij past Christus’ weldaden toe aan de harten en doet dat zo mild, dat Hij ze uitstort. Al de deugden Gods komen in Christus over een zondaar. En ook al de gaven van Christus.’ 

Hoofd en hart

De Hervormde predikant ds. W.L. Tukker diende jarenlang als hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond, was visitatorgeneraal in de Nederlandse Hervormde Kerk en een aantal jaar lid van de Raad van Toezicht van het Reformatorisch Dagblad. Zijn hart lag echter bij de theologie, waarbij hij in staat bleek om verbindingen te leggen tussen oude bronnen en jonge harten. Hij vertelt in het voorwoord van zijn uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat catechisanten in Delft, Rotterdam en Groot Ammers samenvattingen maakten van deze geloofsbelijdenis. Sommigen leerden zelf alle artikelen uit het hoofd. Dan moet hier een leermeester aan het woord zijn geweest die dermate in vuur en vlam stond over de inhoud, dat er vonken oversprongen. Hij was in staat om de betekenis over te brengen van stemmen uit het verleden, voor vandaag. Daar zijn hoofd en hart op betrokken. 

Kruisgehoorzaamheid

Bij de behandeling van de vergeving van de zonden blijkt hoezeer Tukker alles betrekt op het kruisoffer van Christus. Het bloed voldoet. Door de Heilige Geest krijg je daar zicht op. Tukker roept op om te ‘steunen en rusten op Christus kruisgehoorzaamheid. Deze steun houdt. Deze rust schrikt niemand op. Zijn kruisverdienste is genoeg om al onze ongerechtigheden te bedekken. (…) Al onze ongerechtigheden, hoe vele ook, hoe groot ook, kunnen bedekt worden. Hoe verspreid zij ook liggen in de lange jaren en in de vele jaren van ons leven, zij kunnen bedekt worden. Christus’ bloed. Christus’ kruisgehoorzaamheid bedekt die al, zonder tal.’ 

Alleen door en achter het bloed kunnen wij tot God gaan. Tukker stelt dat het geweten ‘wordt vrij gemaakt door Christus’ bloed van alle vrees, van alle verbaasdheid, van alle verschrikking om tot God te gaan.’ In plaats van angst komt er vertrouwen, zoals een kind bij vader thuis. Tukker: ‘Waar de schuld vergeven is, daar heeft men niets te vrezen; zeker niet van Hem, van Wie men eigenlijk alles te vrezen moet hebben, want ons God is een verterend vuur.’ 

Antwoord

Tukker citeert Herman Witsius (1636-1708) in antwoord op Gods barmhartigheid: ‘Welkom Christus Jezus. U erkennen wij. U dienen wij. Tot U nemen wij onze toevlucht. Uit Uw hand alleen verwachten wij de zaligheid. Dit is de som van ons geloof, van onze hoop, van onze wens.’ 

Leestip: Geloof en verwachting – verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, ds. W.L. Tukker (De Groot Goudriaan, 1975)

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...