Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 14 oktober

Een brief van George Whitefield aan mr. B. (of aan jou?)

De meeste mails gaan na beantwoording rechtstreeks in de prullenbak. Sommige bewaar je. Dat gold ook voor brieven die mensen elkaar stuurden. Van George Whitefield bleven echter veel brieven bewaard. Stel dat jij zo’n brief op de deurmat kreeg!  

Verkondiging

De methodistische prediker George Whitefield (1714-1770) bereikte tienduizenden met de boodschap van het evangelie. Soms 20.000 of 30.000 tegelijkertijd op hetzelfde moment. In Engeland, Schotland, maar ook in Amerika maakte dit diepe indruk. Als calvinist preekte Whitefield de verlorenheid van de mens, de soevereiniteit van God en het heil in Christus. Velen raakten overtuigd van hun zonden en vonden verzoening in het bloed van het Lam.  

Brief

Tijdens de lange zeereis na een bezoek aan de kolonie Amerika schreef George Whitefield brieven naar vrienden en bekenden. Op 16 februari 1741 schreef hij aan boord van de Minerva een brief aan ‘mr. B.’ 

Geliefde Mr. B.

Ik denk vaak aan je, werkelijk dat doe ik. Ik verlang ernaar om te horen dat volledige zaligheid tot je ziel kwam. Ik zeg volledige zaligheid, want mijn geliefde vriend weet dat reformatie geen bekering is. O dat je een leven met Christus verborgen in God mag ervaren! Sommigen die schijnbaar hun hand aan de ploeg hadden geslagen, keken inmiddels beschaamd om. Zal mr. B. ook zo weggaan? Ik denk dat ik hem hoor zeggen: ‘Waarom zou ik gaan? Jezus Christus heeft de woorden van het eeuwige leven!’ Dat is waar, Jezus alleen is de weg, de waarheid en het leven. Vlucht, vlucht tot Hem, mijn lieve vriend. Hij staat met armen klaar tot omhelzing, en zal je redden tot het uiterste. Herinner je, mijn vriend, de beloften van de Heere zijn op jou. Deze handen reikten naar jou de heilige symbolen van Zijn kostbare lichaam en bloed uit. Deze ogen zagen jou eten en drinken van dit brood en deze wijn. O verraad niet, maar sta mannelijk op voor de Heere Christus. Je was ooit vrijmoedig voor satan, wees nu vrijmoedig voor Christus. Zijn liefde wekt me op terwijl ik dit schrijf, en bid voor jou. Ook voor je vrouw smeek ik de Heere om zegen, samen met je kinderen. Mijn vrienden zijn met mij verenigd in hartelijke wensen voor jouw welzijn. 

Ik ben, geliefde mr. B., je toegenegen vriend en dienaar en Christus, G.W. 

Christus alleen

Terugkeren naar de Heere is iets anders dan netjes leven. Reformatie als zodanig is nog geen bekering, stelt Whitefield. Je kunt van alles ‘niet meer doen’, maar betekent dit ook dat je vrede vond in en met God? Alleen om Christus’ wil is er uitkomst en genade. 

Whitefield verwijst naar Kolossenzen 3: 3: ‘Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.’ Dat leven borrelt dus niet uit mij op. Ik kan het niet uit mijzelf putten. Ik haal Christus niet naar de aarde, om Hem hier krampachtig vast te houden. Nee, Hij plant ons in Hem in. Onbegrijpelijk wonder. Lees die brief van Whitefield nog eens. Van toepassing op jouw leven?

Leestip: George Whitefield’s Letters – A fascimile of Whitefields Works, Volume One, 1771, with supllements (1734-1742), Uitgeverij: Banner of Truth Trust, 1976.

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...