Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 18 januari

Een onopvallende pastor maakt een geestelijke opwekking mee

Van Charles Spurgeon en George Whitefield weten we dat ze wereldwijd invloed hadden met hun preken. Hoe verging het echter onopvallende Evangelieverkondigers, waarvan er duizenden dienden in onopvallende dorpjes en stadjes? De pastor van Kilsyth was zo’n man. Hij maakte daar een opwekking mee. 

Trouw

William Hamilton Burns (1779-1859) was een onopvallende predikant in het plaatsje Kilsyth. Als plattelandsdominee diende hij trouw vele jaren in dezelfde plaats. Hij stond niet bekend om zijn indrukwekkende voordracht, het schrijven van boeken of de publicatie van preken. Hij deed eenvoudig het werk waartoe hij geroepen was. Hij preekte het Woord, bediende de sacramenten, doopte de kinderen. Waarschuwde hen die zorgeloos leefden, stond mensen bij in diep verdriet, droeg zorg voor de armen. Als iemand in een publieke zonde viel, ging hij met diegene om zoals Christus met zondaars. Het eenvoudige werk van een dominee. Delend in liefde, met het oog op de Herder. 

Als zijn zoon Islay Burns geen boek over het eenvoudige leven van zijn vader schreef, hadden we nooit iets van hem geweten. Trouwens, de indrukwekkende bediening van zijn andere zoon William maakte voor velen meer indruk. Die reisde de wereld over voor de evangelieverkondiging. Waarom dan toch aandacht voor een man die niet meer dan twee gemeenten diende en decennialang op zijn post bleef in Kylsith (1821-1859)? Omdat God hem daar gebruikte. Zoals zovelen van wie we niets meer weten. Predikers dienen geen naam te maken, maar hun roeping te verstaan op de plaats waar de Heere hen stelde. 

Herleving

Elke plaats heeft een eigen sfeer en bevolkingssamenstelling. Dat geldt ook voor het geestelijk leven in een gemeente. Ten opzichte van zijn eerste gemeente Dun, merkte William Hamilton Burns dat in Kylsith naar verhouding minder mensen naar de kerk gingen. Zij die gingen, waren echter wel betrokken op de boodschap. Hij ontmoette christenen die omgang met Christus zochten en dienden in de gemeenschap. 

Burns wist dat in de regio waar hij diende lang geleden een periode van geestelijke herleving was geweest. Gaandeweg groeide het diepe verlangen dat er opnieuw een periode van geestelijk ontwaken kwam. Dit verlangen drukte hem op de knieën. Jaren, jarenlang bad hij de Heere om geestelijke opwekking onder de bevolking. Soms laat de Heere lang op Zich wachten. In 1839, na jaren van trouw dienen en uitzien, kwam er een wonderlijke geestelijke herleving in het dorp. Werden er eerder geen christenen bekeerd? Zeker wel. Het Woord keert nooit terug zonder zegen. Alleen nu kwamen er met velen tegelijkertijd, in eenzelfde periode, tot bekering. Velen beleden hun zonden, kwamen tot geloof in Christus en reageerden op de preken als nooit tevoren. De Heilige Geest toonde op een indrukwekkende manier wat het betekent als het Woord bij velen kracht doet en zij buigen aan de voeten van de Zaligmaker tot behoud. 

Velen in de omgeving hoorden van deze geestelijke herleving en kwamen ook luisteren naar de verkondiging van hen die deze periode voorgingen. Burns werd ondersteund door zijn zoon en collega’s in de bediening, gedurende de periode van opwekking. Naderhand keerde de rust wat terug. Sommigen vielen terug in hun oude leven. Velen bleken echter geestelijke vrucht te dragen, de rest van hun leven. William Hamilton Burns’ gebeden waren verhoord. Allereerst doordat er tot geloof en bekering kwamen als gevolg van de trouwe ambtsbediening gedurende meer dan dertig jaar in dezelfde plaats. Maar ook vanwege de bijzondere ervaring van de wonderlijke geestelijke herleving die hij meemaakte in zijn gemeente en omgeving. 

Gebed

Terugblikkend vallen een aantal zaken op, die samenhingen met de periode van geestelijke herleving. We zouden kunnen wijzen op de vrijmoedigheid waarmee het evangelie werd gebracht. Of de sterke verbinding met gerichtheid op zendingswerk in het buitenland, waarvan de eerste vrucht altijd weer voor de eigen gemeente blijkt te zijn. Het meest wezenlijke betreft echter het gebed om de krachtige werking van de Heilige Geest. Dát is wat elke gemeente, in elke eeuw, in elke plaats nodig heeft. Ook al weet niemand ervan, de Heere hoort. 

Leestip: The Pastor of Kylsith, The Banner of Truth Trust, 2019.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...