Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 19 augustus

Erskine: Geloof in Christus

De broers Ralph en Ebenezer Erskine (18de eeuw) waren actief als predikanten in Schotland. In vraag en antwoordvorm spreken zij over het geloof in Jezus Christus. 

Catechismus

Kennis overbrengen door vragen te stellen en daar antwoord op te geven, is een heel oude vorm van onderwijs. Door vragen en antwoorden ten aanzien van de geloofsleer op te schrijven, ontstaat een catechismus. De broers Ralph en Ebenezer Erskine schreven in vragen en antwoorden een uitleg op de kleine catechismus van Westminster. Daarbij gaan zij onder andere in op het geloof. 

Vraag 86: Wat is het geloof in Jezus Christus? 

Antwoord: Het geloof in Jezus Christus is een zaligmakende genade, waardoor wij Hem aannemen en op Hem alleen rusten tot zaligheid, zoals Hij ons in het Evangelie aangeboden wordt. 

Hierna volgt in vragen en antwoorden verdere uitleg van de Erskines: 

Worden de uitdrukkingen: ‘aannemen van en rusten op Christus’ gebruikt om aan te wijzen, dat de werken van de Wet in geen enkel opzicht de grond van onze hoop op de verlossing kunnen zijn? 
Ja, want als een arme man een aalmoes aanneemt, of een vermoeid man gaat zitten om te rusten, kan men op geen enkele wijze van hen zeggen dat zij werken. 
 
Op welke grond of met welk recht nemen wij Christus aan, of rusten wij op Hem tot zaligheid? 
Op die grond, dat Hij aangeboden wordt. 
 
Aan wie wordt Hij aangeboden? 
Hij wordt ons aangeboden, als mannen en vrouwen van Adams geslacht, in tegenstelling tot de engelen, die gevallen zijn (Hebr. 2: 16). 
 
Waar wordt dit aanbod gedaan? 
In het Evangelie. 
 
Wat is het Evangelie, zoals het dit aanbod bevat? 
Het is de blijde boodschap, Luk. 2: 10; of de belofte van het eeuwige leven, 1 Joh. 2: 25; door Jezus Christus onze Heere, Spr. 8: 4; en dat voor zondaren. 
 
Hoewel de aanbieding van Christus aan ons, in het hoofdantwoord het laatst genoemd wordt, is het nochtans niet het eerste, wat geloofd moet worden? 
Zeker, want niemand zal Christus aannemen en op Hem rusten, als hij niet gelooft, dat Hij Hem als een Zaligmaker aangeboden wordt. 
 
Wie biedt Christus ons aan in het Evangelie?
God, wezenlijk aangemerkt in de Persoon van de Vader, biedt Hem oorspronkelijk en met gezag in het Evangelie aan, Joh. 6: 32: ‘Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel.’ 
 
Welk karakter heeft dit welgemeende aanbod in het Evangelie?
Het heeft het karakter van een schenking, waarin Hij Zijn Zoon Jezus Christus aan het verloren menselijk geslacht vermaakt, opdat degene, die deze gave zal aannemen, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben.
 
In welke tekst van de heilige Schrift (onder andere) wordt dit welgemeende aanbod gevonden? 
In Joh. 3: 16, waar het in deze woorden wordt uitgedrukt: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon “gegeven” heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.’ 
 
Wie bieden in ondergeschiktheid aan God, Christus aan zondaren aan? 
De dienaren van het Evangelie, die een opdracht van Hem hebben om dit te doen, 2 Kor. 5: 19 en 20. 
 
Waarin bestaat het aanbod dat Gods dienaren doen? 
Zij openbaren, of kondigen de Gave van de hemel af aan zondaren, zonder uitzondering, als grond en volmacht om te geloven, 1 Joh. 5: 11.  

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...