Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 30 oktober

Gelovige rust op Christus alleen

‘Zoals alle beloften in Christus zijn, zo is Christus ook in alle beloften.’ Ebenezer Erskine (1680-1754) vond het belangrijk dat zijn luisteraars oog kregen voor Christus, door het Woord. Hij pleitte voor een ‘hartelijk’ en ‘welmenend’ aanbod van genade. 

Zaligmaker

Soms geeft iemand in één zin een blik in het hart, waardoor je als het ware een samenvatting krijg van hoe iemand in het leven staat. Ebenezer Erskine was oud en lag op bed. Vrienden kwamen langs om afscheid te nemen. Hij zei tegen hen: ‘Ik weet dat wanneer mijn ziel deze tabernakel van leem (het lichaam) verlaat, zij als het ware tot in de schoot van de Zaligmaker zal vliegen, zoals een vogel naar zijn geliefde nest.’ (Van Valen, pag. 304) Hij ging dus naar een vertrouwde plaats. Met Paulus wist hij zich ‘met Christus verborgen in God.’ In het leven, maar ook na de dood. Veilig in Jezus’ armen. Vereniging met Christus, dat was waar hij vanuit leefde en tegelijkertijd naar uitzag. 

Geloof

‘Christus en het geloof zijn zo hecht met elkaar verbonden, dat zij niet gescheiden kunnen worden. Wanneer wij Christus losmaken van het geloof, is het geloof een lege huls en stelt het niets voor. Niets kan het oog van het geloof verzadigen of de hand van het geloof vullen dan Christus alleen.’ (Erskine, pag. 37) Dit zegt Ebenezer Erskine in een prekenserie waarbij het vrijmoedig ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus centraal staat. ‘Zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water.’ (Hebr. 10: 22)

Rusten op Christus

Volgens Erskine gaat het bij geloof in Christus niet alleen het ‘aannemen van Christus’, maar ook om het ‘rusten op Hem’. Zoals een huis rust op een fundament. ‘Op Hem mogen wij, en hebben wij voortdurend met het grootste vertrouwen de last van ons eeuwig welzijn te leggen. Als wij ons met heel ons gewicht op een rots laten zinken, zijn wij niet bang dat de rots onder ons zal wegzinken of bezwijken.’ Wie gelooft, rust op de ‘trouw en waarachtigheid van God in Christus, die gewaarborgd zijn in het verbond van de genade en in de beloften daarvan.’ (Erskine, pag. 41) 

De gelovige rust dus niet op zichzelf, maar op Christus. ‘Wanneer zij het geloof oefent, rust de ziel op Christus voor de vergeving; dat is zalig gemaakt worden van de schuld van de zonde en van het veroordelende vonnis van de wet. Zij rust op Hem voor de heiligmaking; dat is zalig gemaakt worden van de smet en de kracht van de zonde. Zij rust op Hem voor de heerlijkmaking, dat is zalig gemaakt worden van de aanwezigheid van de zonde zelf.’ Erskine, pag. 43)

Aanbod

Zondaren die tot Christus komen, hebben geen betaalmiddel op zak voor hun zonden. Ze zijn aangewezen op genade. Erskine benadrukt dat Gods genadeaanbod ‘hartelijk’ en ‘welmenend’ is. Hij geeft aan: ‘Denk niet, vrienden, dat een God van de waarheid op een onwaarachtige manier met je omgaat, als Hij Zijn onuitsprekelijke gave aanbiedt, of dat Hij je iets aanbiedt dat Hij je niet wil geven. Hij zegt, ja, Hij zweert met de grootste nadruk bij Zijn eigen leven, dat het Hem volle ernst is en dat Hij geen lust heeft aan je dood.’ (Erskine, pag. 49).

Leestips: 

  • Herauten van het kruis – leven en werk van Ralph en Ebenezer Erskine, L.J. van Valen, (Den Hertog, 1995)
  • De zekerheid van het geloof, Ebenezer Erskine, (De Groot Goudriaan, 2006)

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...