Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 22 mei

God (geen mens) koos voor openbaring door de Bijbel

‘Een huis zonder Bijbel is een schip zonder roer.’ Wilhelmus à Brakel (1635-1711) meende dat zoveel mogelijk mensen een Bijbel in handen moesten krijgen. Hoezo? 

De Bijbel

Christenen laten zich voeden door de Bijbel. Het Woord schept vanuit de door God gegeven schepping, een venster op wie en hoe Hij is. Hoewel we Zijn majesteit zien in de natuur, kunnen we dus niet zonder de Bijbel. Het geloofsoog blikt zowel naar de natuur als in de Bijbel. Toch kan de vraag je bekruipen waarom de Bijbel nodig was. 

Hulpmiddel

Wie God werkelijk is, maakt Hij ons door de Bijbel duidelijk, stelt Johannes Calvijn (1509-1564). De natuur toont ons dat Hij bestaat, maar de Schrift geeft een hulpmiddel om naar Hem toe te gaan: ‘Het licht dat aan de hemel en op de aarde voor aller ogen straalt, is dus meer dan voldoende om de mensen elke verontschuldiging voor hun ondankbaarheid te ontnemen. Maar al tekent God in de Schepping Zijn macht zo voor allen uit dat niemand daar nog iets tegenin kan brengen, zodat het gehele menselijke geslacht om dezelfde reden schuldig tegenover Hem komt te staan, toch is er nog een ander en beter hulpmiddel nodig om ons de juiste weg naar de Schepper van de wereld zelf te wijzen. 

En zo heeft Hij niet zonder reden het licht van Zijn Woord erbij gegeven, om zich daardoor tot zaligheid bekend te maken. Met dit voorrecht heeft Hij hen bedeeld, die Hij dichter bij zich wilde hebben en met wie Hij vertrouwelijker wilde omgaan.’ (Calvijn J., 2011, Institutie deel 1, Houten: Den Hertog, Pag. 82) Het is dus genade van God als jij een Bijbel in handen krijgt. Een voorrecht, bij Hem vandaan. 

Gezag

In de Bijbel toont de Heere wie en hoe Hij is. Er bestaat geen christendom zonder Bijbel. Het is onmogelijk om langdurig met de Heere om te gaan, zonder meer over Hem te leren uit Zijn Woord. Hij spreekt immers door de Bijbel. Daarbij blijkt Zijn gezag en dus ook het gezag van de Schrift. 

Petrus van Mastricht (1630-1706) zei daarover: ‘De eerste eigenschap van de Heilige Schrift is haar hoogste en onafhankelijke gezag. Daardoor hangt zij, in zichzelf en ook ten aanzien van ons, nergens anders van af dan van God. Vandaar dat zij een ‘fundament’ wordt genoemd (Ef. 2: 20). Want ze houdt het hele gebouw van het christelijk geloof en leven staande. 

Bovendien wordt ze het ‘eerste’ genoemd dat geloofd moet worden (2 Petr. 1: 20) en wel omdat zij van de Heilige Geest is (2 Petr. 1: 21), Die alle dingen onderscheidt, maar Zelf van niemand onderscheiden wordt (1 Kor. 2: 11).’ (Mastricht, P. van., 2018, Theoretisch-praktische godgeleerdheid – deel 1, Barneveld: Koster, Pag. 113).

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...