Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 8 februari

God maakte de wereld niet zoals de timmerman een kist

Lezend in Augustinus’ werk besef je hoe groot de afstand is tussen hem en ons. Hij leefde van 354-430 en was bisschop van Hippo. Er liggen vele eeuwen tussen hem en ons. Tegelijkertijd klinken er bekende klanken. Augustinus geeft oog voor Gods grootheid en nabijheid. 

Wereld

In zijn eerste zendbrief laat de apostel Johannes een echo klinken van Genesis 1: 1. Zoals hij dat ook doet in het begin van het Johannesevangelie. In 1 Joh. 1 zegt hij: ‘Hetgeen van den beginne was…’ Toen alles nog tot leven moest komen, was het levende Woord er al, namelijk Christus. In zijn evangelie zei Johannes: ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.’ (Joh. 1: 1) God schiep de wereld en bleef op deze wereld betrokken. De Zoon van God kwam in deze wereld, in de gestalte van een mens. ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt. (Joh. 1: 10a) 

Augustinus gebruikt deze woorden om iets van Gods nabijheid te laten zien. Hij zegt: ‘Denk niet dat Hij in de wereld was zoals de aarde in de wereld is, zoals de hemel in de wereld is; of zoals de zon, de maan en de sterren in de wereld zijn, of zoals de bomen, de dieren en de mensen in de wereld zijn. Dat was niet de manier waarop Hij in de wereld was. Hoe dan wel? Zoals een kunstenaar die blijft beheersen wat hij heeft gemaakt.’ 

Betrokken

God is dus betrokken op Zijn wereld. Hij laat haar niet aan zichzelf over, maar ontfermt zich. ‘Hij heeft namelijk de dingen niet gemaakt zoals een timmerman dat doet. Wanneer een timmerman een kist maakt, is die buiten hem; als die kist wordt gemaakt, staat die op een andere plaats dan de maker. 

Dat is bij de Heere anders. Hij is niet als een timmerman die dat wat hij gemaakt heeft verkoopt, of achterlaat en er niet meer naar omkijkt. Integendeel. Augustinus bedoelt dit echter diepzinniger. Hij laat zien dat God werkelijk verbonden is, met wat Hij maakte: ‘Hoewel de timmerman vlakbij is, bevindt hij zich toch op een andere plaats, buiten zijn maaksel. Maar God maakt de dingen in een wereld die van Hem doortrokken is, Hij maakt ze als de alomtegenwoordige.’ 

Breuk

God laat Zijn wereld niet los, maar blijft erop betrokken. Meer dan dat, Hij doortrekt haar. ‘Hij trekt zich niet naar elders terug en het maaksel dat Hij voortbrengt, vormt Hij niet, om het zo te zeggen, van buitenaf. Door in Zijn majesteit aanwezig te zijn maakt Hij wat Hij maakt, door Zijn aanwezigheid bestuurt Hij wat Hij gemaakt heeft.’ 

Samen met evangelieschrijver Johannes trekt Augustinus vervolgens de schokkende conclusie: ‘Hij was dus in de wereld als Degene die de wereld heeft gemaakt. De wereld is immers door hem gemaakt, en toch erkende de wereld Hem niet.’ Waar de Heere Zich zo op de wereld betrokken toont, dat Hij Zijn Zoon schenkt tot behoud, erkent men Hem niet. 

Wat een genade, dat Augustinus even later kan opmerken hoe Jezus zelf mensen verlost: ‘De Eniggeborene kwam namelijk om ons van de zonden te bevrijden waarin wij verstrikt waren.’ Hij biedt Zijn kruishout aan, zo zegt Augustinus. Om ons daaraan vast te klemmen en de zee over te steken tot behoud. 

Leestip: Geef mij te drinken, Aurelius Augustinus (Damon, 2010)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...