Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 5 maart

Gods leiding in je leven

Iedereen vraagt zich wel eens af: wat nu? Misschien bevind jij je in omstandigheden die bijzonder onzeker zijn. Je hebt meer vragen dan antwoorden en weet niet hoe het verder moet. Weet God raad? De redactie van een evangelisatieblad vroeg mij antwoord te geven op een vraag over Gods leiding in je leven. Hierbij mijn gedachten daarover. 

Leider

Graag houden wij zoveel mogelijk de touwtjes in handen. We willen graag zelf leidinggeven aan ons leven. Dat is begrijpelijk, want leven in onzekerheid over de toekomst valt niet mee.  Toch moet ieder mens geregeld erkennen zelf de touwtjes niet in handen te hebben. Er zijn omstandigheden die zo groot zijn, dat we ze met onze kleine invloed niet naar onze hand kunnen zetten. Dat is moeilijk. Het kan gevoelens van onmacht met zich meebrengen. 

Achter de zichtbare omstandigheden gaat God schuil. Hij regeert. Heel het wereldgebeuren ligt in Zijn handen. Als een onzichtbare hand is Hij verborgen aanwezig in ons leven. Niets gebeurt buiten Zijn zichtveld. Wie zich dus afvraagt wie de grootste leider is, moet niet naar de wereldleiders kijken, maar naar boven. Aan Jezus Christus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij is de Leider van alle leiders. 

Lijder

Dat er een onzichtbare kracht achter de dingen schuilgaat, wil je wellicht wel erkennen. Wij kunnen immers zelf geen grasspriet laten groeien. Maar tegelijkertijd brengt dat vragen met zich mee. Want waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? En wat is de reden dat het in jouw leven heel anders gaat dan jij wenst? Als er dan een grote ‘Leider’ achter de dingen schuilgaat, wat is dan de reden dat jij soms het gevoel hebt een ‘lijder’ te zijn? 

Leugen

Veel mensen worstelen met de vraag waarom er zoveel lijden is in de wereld. Een christen vindt het antwoord daarop in het paradijs. Op de beste plek die er ooit op aarde was, deden de eerste mensen het slechtst denkbare. Wat? Ze geloofden een leugen over God. De duivel hield hen voor dat God niet het beste met hen voor had. De sluwe boodschap van de duivel, bracht wantrouwen richting God in het hart van mensen. Het gevolg was dat ze precies dat wél deden, waarvan God had gezegd dat zij dat niet mochten doen. Het geloven van een leugen over God, bracht een breuk tussen mensen en hun Schepper. Sindsdien trekt het lijden een spoor door de wereld. Het is het gevolg van de zonden. 

Verlossing

God liet het er echter niet bij zitten. Direct nadat mensen een leugen geloofden over Hem, waardoor er een breuk ontstond, begon Hij te spreken. God beloofde Zijn Zoon te zenden in de wereld, om in de plaats van mensen de straf op de zonden te dragen. Jezus Christus zou komen, als Verlosser van mensen die met de duivel bedrogen uit waren gekomen. Daarvoor moest Jezus een geweldig hoge prijs betalen. De Leider van heel het wereldgebeuren, werd een Lijder aan een kruis op Golgotha. Jezus Christus heeft daar Zijn lichaam, Zijn bloed, gegeven. Door dit offer in de plaats van mensen, heeft Hij hen die Hem toebehoren verlost van hun zonde en schuld. Daardoor is de breuk tussen God en mensen overbrugd. 

Weet jij geen raad met Gods leiding in je leven? Wil niet op elke vraag een antwoord vinden, maar richt je op de hoofdvraag. Als er een God is, kan ik Hem dan kennen? Jazeker, Hij laat Zich kennen. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn hulp en genade oneindig groot. Bid tot God, belijd Hem je ongeloof, vraag om vergeving. Hij is om Jezus wil zondaren genadig. Hij verlost, door lijden heen. Voor nu; en eeuwig.  

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (4)

„En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide: Zie daar water, wat verhindert...

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....