Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 6 juni

Gods voorzienigheid en ons leven volgens John Flavel

Dr. Sinclair B. Ferguson is van mening dat de boodschap van John Flavels’ “The mystery of providence” zeggingskracht heeft in de 21ste eeuw. Op basis van Flavels’ werk geeft hij een aantal Bijbelse beginsels mee, ter overweging voor christenen vandaag. 

 • God heeft het universum in Zijn handen. 
 • God werkt Zijn volmaakte bedoelingen uit.  
 • God is niet mijn dienaar. 
 • Gods wegen zijn veel meer verborgen en wonderlijk dan ik kan begrijpen. 
 • God is goed – altijd; ik kan hem vertrouwen – altijd. 
 • Gods tijdschema is niet hetzelfde als dat van mij. 
 • God is veel meer geïnteresseerd in wat ik word, dan wat ik doe. 
 • Vrij zijn van lijden maakt geen deel uit van de beloften van het christelijk Evangelie. 
 • Lijden is een integraal onderdeel van het christelijke leven. 
 • God werkt door lijden Zijn beloften in mij uit. 
 • Gods bedoelingen, niet de mijne, zijn het die Hem glorie toebrengen. 
 • God gidst mij door het voor mij mogelijk te maken om Zijn voorzienigheid te lezen door de lens van Zijn Woord. 
 • Ik heb in weinig dingen meer vreugde dan in het naspeuren van Gods wonderlijke wegen

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...