Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 8 februari

Het geloof volgens Calvijn: een waar geloof (2)

Wat is een waar geloof? De zestiende-eeuwer Johannes Calvijn geeft daar antwoord op. Het gaat om geloven wat God ons belooft. Deze beloften zijn in Christus vervuld. 

Geloof 

De vraag: ‘wat is een waar geloof?’ heeft velen door de eeuwen heen beziggehouden. Calvijn geeft hier een Bijbels antwoord op in zijn catechismus. 

Calvijns’ antwoord

‘Men mag nu niet menen, dat het christelijk geloof slechts een eenvoudige en alledaagse kennis van God is, of een verstaan van de Schrift is, dat in de hersenen gebeurt en het hart niet aanraakt. Zo is het doorgaans met de dingen die door voldoende (historische) gronden zijn bevestigd. 

Het christelijk geloof is daarentegen een sterk en onwrikbaar vertrouwen van het hart, waardoor wij op de barmhartigheid van God vertrouwen, die ons door het Evangelie is beloofd. Daarom moet de vaststelling ervan wat geloof is, uit het innigste wezen van de belofte worden afgeleid. Het geloof steunt zózeer op deze grondslag, dat deze, wanneer die zou worden weggenomen, direct zou moeten ineenstorten en ophouden te bestaan. 

Wanneer de Heere ons door de belofte van het Evangelie Zijn barmhartigheid openbaart, en wij ons zonder twijfel of uitstel Hem, die de belofte heeft gegeven, toevertrouwen, dan grijpen wij Zijn Woord aan door het geloof. 

Dit verschilt niet van de apostel, wanneer hij leert dat “het geloof is een vast vertrouwen op hetgeen men hoopt, en het openbaar worden van hetgeen men niet ziet” (Hebr. 11:1). De apostel verstaat hierdoor het verzekerde en zekere bezit van al hetgeen God ons zal beloven en het openbaar worden van het onzichtbare, namelijk het eeuwige leven, waarop wij, op grond van ons vertrouwen op de Goddelijke goedheid hopen, die ons met het Evangelie is gegeven. 

Wanneer het waar is, dat alle beloften van God in Christus vervuld en om zo te zeggen ingelost en vervuld zijn, dan is het openbaar, dat Christus het altijddurende Voorwerp van het geloof is en dat het geloof in Hem alle rijkdommen aanschouwt van de Goddelijke barmhartigheid.’ 

Dit is de tweede aflevering van een serie over het geloof, zoals Calvijn dit behandelt in zijn catechismus, zoals hij die uitgaf in 1536-1537. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...