Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 26 januari

Het getuigenis van de Heilige Geest (3)

Dit getuigenis – hoe persoonlijk ook toegespitst – komt met eenparige stem uit de kerk van de eeuwen tot ons. Het is het getuigenis van de Geest, die in alle gelovigen woont. Over de wijze, waar­ op wij tot dit geloof komen, valt veel, te zeggen. 

God

Hetzij wij van jongsaf door de Heere getrokken zijn, hetzij wij op latere leeftijd tot bekering gekomen zijn, er is maar één verklaringsgrond: God is ons te sterk geworden. Het geloof is een gave Gods, een werking van de Heilige Geest. Daarachter steekt en daarmee gepaard gaat de wedergeboorte, dat is een totale en radicale verandering van ons hele bestaan. Het geloof is meer dan een betrekking, zoals wij zo vaak horen, het geloof is een aardverschuiving en een aardbeving, die ons totaal aangrijpt en omzet. In de diepste grond onverklaarbaar, maar in zijn openbaring zich verlustigend in de Zon van de gerechtigheid: Christus Jezus.

Overtuiging

Daarom is dit getuigenis van de Heilige Geest, bestaande in de overtuiging, dat de Schriften van God zijn, ook niet los te maken van het persoonlijk kind van God zijn. Bavinck en Berkouwer, ook Calvijn in zijn commentaren wijzen daar zeer terecht op. Daarom is het ook onmogelijk, dat wij het getuigenis van de Heilige Geest over de Heilige Schrift in ons kunnen ronddragen, zonder dat wij door deze Heilige Geest zijn wedergeboren, tot geloof gebracht en tot kinderen Gods zijn gemaakt.

Waarschuwing

Dit is een ernstige waarschuwing aan ons adres, wanneer wij menen voor de Schrift te kunnen strijden, zonder dat de inhoud van de Schrift in ons eigen leven een plaats heeft. Het zelfgetuigenis van de Heilige Schrift staat in onlosmakelijk verband met wedergeboorte en bekering. Ja, zelfs kan gezegd worden, dat de Heilige Geest begint de goddelijkheid van de Schrift op een bepaald punt of tekst of perikoop te doen geloven. Daar raakt het ons. Daar haakt het ook! En hoe lang of kort nu ook de weg is tot de zekerheid van de vergeving van de zonden door het bloed van Christus, Hij, de Heilige Geest, rust niet eerder, totdat wij getuigen: Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord; ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord.

In deze toepassing van Christus en al Zijn weldaden getuigt deze Geest met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...