Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 14 februari

J.C. Ryle over de hemel – en wie daar niet binnengaan (5)

De tekst noemt ook ‘niemand die leugen spreekt’. Dit betreft de schijnheiligen. Dat zijn mensen die God belijden, maar niet naar waarheid. Ze dienen God met hun lippen. Ze zeggen God te kennen, maar met hun daden verloochenen ze Hem. Ze zijn als onvruchtbare vijgenbomen; veel bladeren, maar geen vrucht. 

Geen leven

Ze zijn als klinkende cimbalen; veel geluid, maar tegelijk hol, leeg en zonder inhoud. Ze hebben de naam te leven, maar ze zijn dood. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend. Wat ze belijden, brengen ze niet in praktijk. Ze zeggen dingen die ze niet denken. Ze praten veel, maar doen weinig. Hun woorden klinken geweldig, maar hun daden zijn armzalig. Over zichzelf spreken ze vol trots; afgaand op hun zelfinschatting zijn er geen betere christenen dan zij. Ze kunnen met u spreken over genade, en toch tonen ze niets daarvan in hun eigen leven. Ze kunnen met u spreken over zaligmakend geloof, en toch bezitten ze niets van de barmhartigheid die met geloof gepaard gaat. Ze kunnen fel van leer trekken tegen alle vormendienst, terwijl hun eigen christelijkheid niet meer is dan dat. Ze kunnen heftig tekeer gaan tegen Farizeeërs, en tegelijk zijn er geen grotere Farizeeërs dan zij zelf.

Buitenshuis 

Hun godsdienst is van het soort dat in het openbare leven bestaat, maar in het persoonlijke leven niet. Een godsdienst die buitenshuis beleden wordt, maar thuis ontbreekt. Uitwendig veel godsdienst, inwendig geen godsdienst; veel ervan op de tong, niets ervan in het hart. Deze mensen zijn volstrekt onvruchtbaar en nergens goed voor. Ze dragen geen vrucht. 

Broeders, u weet dat er zulke ongelukkige mensen zijn. Helaas, de wereld is er vol van in deze laatste dagen. Ze kunnen predikanten, buren, vrienden en familie bedriegen. Ze zullen zelfs hun best doen zichzelf te bedriegen. Maar in Gods ogen zijn ze leugenaars en als ze zich niet bekeren, zullen ze de hemel niet binnengaan. Laat deze woorden tot u doordringen: ‘En in haar zal niet inkomen iets, dat verontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt.’ Onderzoek uw eigen ziel goed. Oordeel uzelf, opdat u niet door de Heere veroordeeld zult worden. Vandaag roep ik hemel en aarde tot getuigen dat ieder die zo’n slecht leven leidt, de hemel volstrekt niet zal binnengaan. Het doet er niet toe tot welk kerkgenootschap hij behoort, of hij oud is of jong, rijk of arm. Houd maar vast aan de wereld als u daarvoor gekozen hebt. Houd maar vast aan uw zonden als u daar geen afstand van wilt doen. Maar ik waarschuw u in alle ernst: zij die deze dingen doen, zullen op geen enkele wijze de hemel binnengaan. 

Loslaten

U kunt mij verwijten dat ik scherp tot u spreek. U kunt denken dat ik te specifiek ben in het aanwijzen van de zonde. Maar o, als u ooit buiten de poort staat en tevergeefs roept: ‘Heere, doe ons open!’ – herinner u dan dat er een tijd was dat ik u vertelde: wie de wereld liefheeft en in zonde leeft, zal er beslist niet binnengaan. Broeders, ik heb het u eerder verteld en ik zeg het u nu voor de laatste keer: als u vasthoudt aan de dingen die God haat, zult u de hemel absoluut niet binnengaan. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (4)

„En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide: Zie daar water, wat verhindert...

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....