Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 19 augustus

J.C. Ryle: Verloren en gevonden

Jezus trok een bepaald soort volgers aan. Volgens Lukas 15 met name prostituees en publieke zondaren. Met andere woorden: mensen over wie iedereen een oordeel klaar had, met reden. De Joodse wetgeleerden begrepen niet dat Jezus intensief met hen omging. Hij ontving hen en at met hen. 

Zondaars

De Engelse bisschop J.C. Ryle (1816-1900) legt uit dat de Heere Jezus dit inderdaad als Zijn opdracht zag: ‘Hij ontvangt ze – om ze te vergeven, om ze te heiligen en om ze geschikt te maken voor de hemel. Het is Zijn speciale taak om dat te doen. Daartoe kwam Hij in de wereld. Hij kwam niet om de rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Hij kwam in de wereld om zondaars te redden. Wat Hij op aarde was – Hij is nu aan de rechterhand van God en zal dat tot in alle eeuwigheid zijn. Hij is nadrukkelijk de Vriend van de zondaar.’ Dit betekent dus niet dat Jezus hen laat voor wat ze zijn. Integendeel. Hij verlost, reinigt, vernieuwt hen. Tegen de prijs van Zijn eigen bloed. 

Ryle roept zondaren op om de toevlucht tot de Heere te nemen: ‘Hebben we enig besef van zonde? Voelen we ons slecht en verkeerd en schuldig en verdienen we Gods toorn? Is de herinnering aan ons achterliggende leven bitter voor ons? Brengt de herinnering aan ons verleden schaamte? Dan zijn wij juist de mensen die zich tot Christus zouden moeten wenden – gewoon zoals we zijn, zonder onszelf vrij te pleiten en zonder nutteloos uitstel. Christus zal ons genadig ontvangen, ons om niet vergeven en ons eeuwig leven geven. Hij is Degene die “zondaars ontvangt”. Laten we niet verloren gaan, omdat we ons niet tot Hem wenden om gered te worden.’ 

Christus’ zondaarsliefde

In de gelijkenissen over het verloren schaap en de verloren penning blijkt volgens Ryle Christus’ zondaarsliefde. 

  1. De liefde van Christus is een actieve, werkende liefde. Net zoals de herder niet stil zat om over zijn verloren schapen te treuren, en de vrouw niet stil zat om haar verloren geld te betreuren – zo zat onze gezegende Heere niet stil in de hemel vanwege medelijden met zondaars. Hij verliet de heerlijkheid die Hij bij de Vader had, en vernederde Zichzelf om de gelijkenis van de mens aan te nemen. Hij kwam naar de wereld om hen te zoeken en te redden die verloren waren. Hij rustte nooit voordat Hij verzoening had gedaan voor onze overtredingen, eeuwige gerechtigheid had gebracht, voor eeuwige verlossing had gezorgd en een deur tot het leven had geopend voor allen die gered willen worden.
  2. De liefde van Christus is een zelf verloochenende liefde. De herder bracht zijn verloren schapen op zijn eigen schouders naar huis – in plaats van het in de wildernis achter te laten. De vrouw stak een kaars aan, veegde het huis en zocht ijverig en spaarde geen moeite – totdat ze haar verloren geld vond. Op dezelfde manier spaarde Christus Zichzelf niet, toen Hij het op zich nam om zondaars te redden. “Hij verdroeg het kruis en verachtte de schande.” Hij “legde Zijn leven af ​​voor Zijn vrienden.” Grotere liefde dan deze kan niet getoond worden. (Johannes 15:13. Hebreeën 12:2.)
  3. De liefde van Christus is een diepe en machtige liefde. Net zoals de herder zich verheugde om zijn schapen te vinden, en de vrouw om haar geld te vinden, zo verblijdt de Heere Jezus zich om zondaars te redden. Het is Hem een ​​waar genoegen om ze als brandhout uit het vuur te rukken. Het was Zijn “eten en drinken”, toen hij op aarde was, om het werk te voltooien dat Hij kwam doen. Hij voelde zich gedrongen van geest totdat het was volbracht. Het is nog steeds Zijn vreugde om barmhartigheid te tonen. Hij is veel meer bereid om zondaars te redden, dan zondaars om gered te worden.

Berouw

‘Als we troost putten uit onze eigen liefde tot Christus, dan bouwen we op een zanderige fundering. Maar als we steunen op de liefde van Christus voor ons, staan ​​we stevig op een rots.’ Aldus J.C. Ryle. We dienen dus oog te krijgen voor het besef dat de Heere liefheeft uit vrije genade. De Heere heeft een geopende deur gegeven, om de toevlucht tot Hem te nemen. Hij dringt daartoe, door de Heilige Geest. ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.’ (1 Joh. 1: 9).

Leestip: https://www.gracegems.org

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...