Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 4 februari

John Bunyan: nooit te laat om tot Christus te komen

Er kunnen allerlei redenen zijn die mensen weerhouden om tot Christus te komen om behoud. Bijvoorbeeld de gedachte dat je beter eerder kon komen en nu niet meer welkom bent.

Laat

De beste tijd om tot Christus te komen tot behoud, is als je jong bent. Dan ligt immers een groot deel van het leven nog voor je. De Heere komt niet de restjes, maar heel ons leven toe. Elke dag ademen we de lucht in die Hij geeft. We eten het brood dat Hij ons uitdeelt. Alles om ons heen toont ons Zijn trouw aan ons. Als wij ondanks al die goede gaven doorleven in ontrouw aan Hem, tonen we daarmee hoe diep we op onszelf gericht zijn. 

Bij het ouder worden kan de vraag ons bezig houden: mag ik nu nog wel komen? Heb ik Hem niet te lang laten staan, nodigen en roepen? Zijn er niet te veel jaren voorbijgegleden, zonder dat ik Hem de lof toebracht die Hij waard is? Nee, zolang we leven is het niet te laat. Integendeel. 

Niet te laat

John Bunyan (1628-1688) gaat in zijn boek ‘Komen en welkom tot Jezus Christus’ in op deze vraag: ‘Ik twijfel of ik niet te lang gewacht heb en ben bang dat de deur gesloten is.’ Met twee voorbeelden maakt Bunyan duidelijk dat we door nu deze vraag te stellen, niet te laat blijken te zijn. Bunyan: ‘Je kunt nooit te laat tot Jezus Christus komen, als je maar komt!’

Gelijk loon

Allereerst wijst Bunyan op de werkers die op verschillende tijden geroepen werden. Eén van hen kwam pas op het elfde uur: ‘Deze man had de gehele dag doorgebracht zonder te werken. Een hele dag van genade stond hem ter beschikking om binnen te komen, maar hij verbeuzelde die helemaal, behalve het laatste uur. Maar uiteindelijk, op het elfde uur, kwam hij en ging de wijngaard binnen om te werken met de rest van de arbeiders, die de last en de hitte van de dag gedragen hadden. Welnu, hoe werd hij ontvangen door de heer van de wijngaard? Toen de tijd van uitbetaling aanbrak, kreeg hij net zoveel als de anderen, ja, hij ontving zijn geld zelfs het eerst. Het is waar, de anderen mopperden over hem. Maar welk antwoord gaf de Heere Jezus hen? “Is uw oog boos, omdat Ik goed ben? Ik wil aan deze laatste ook geven, gelijk als aan u”, Matth. 20:14.’

Kruis

In Jezus laatste uren op aarde, kwam er een man die een heel leven achter de rug had. De moordenaar naast Jezus aan het kruis. Bunyan: ‘Ook hij kwam laat, zelfs pas een uur voor zijn dood. Ja, hij bleef van Jezus Christus verwijderd, zolang hij de vrijheid bezat om zijn moorddadige praktijken voort te zetten en zelfs nog langer. Want als hij de rechter had kunnen misleiden en door bedrieglijke woorden aan zijn rechtvaardige veroordeling had weten te ontsnappen, dan was hij, voor zover ik kan nagaan, nog niet tot Zijn Zaligmaker gekomen. Maar nu was hij veroordeeld en gedoemd om te sterven, ja, hij was aan het kruis gehecht om de doodstraf te ondergaan als de ergste schurk – wat hij tijdens zijn leven ook geweest was. En zie, toen deze boosdoener op dat ogenblik om genade smeekte uit de handen van de Heere Jezus, zei Hij tot hem, zonder hem in het minst verwijten te maken over het feit dat hij zijn vroegere leven vergooid had: “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” Laat niemand nu deze genade van God veranderen in een vrijbrief voor een bandeloos leven. Het is hier mijn bedoeling om de ziel die tot Christus komt, aan te moedigen.’

Leestip: Komen en welkom tot Christus, John Bunyan, theologienet.nl. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...