Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 8 juli

John Bunyan: vier dingen die een ontwaakte zondaar weer laten indommelen

Er kwam een jongen bij Jezus die graag het eeuwige leven ontving. Hij leefde keurig. Jezus vroeg Hem nog één ding op te geven. Dat was hem echter te veel. Hij koos voor zijn oude leven. Hoe raakt dit ons? 

Ontwaakt

Eerder zat je onaangedaan in de kerk. De boodschap kwam over je heen. Je was het er niet mee oneens, maar ook niet heel erg mee eens. Eigenlijk vond je het allemaal wel prima. Het overkwam je. Op zichzelf voelde jij je daar goed bij. 

Totdat er iets begon te knagen. Je ging de boodschap met andere oren beluisteren. Het ging niet langer over iedereen, maar in toenemende mate over jou. Je besefte genade nodig te hebben. Dacht daar wel eens over na. Na verloop van tijd ging je echter over tot de orde van de dag. John Bunyan noemt vier redenen die ons weer in slaap laten sukkelen of die ons terug doen schrikken. 

Vier redenen

  1. Drukte: John Bunyan stelt dat de aandachtvragers en beslommeringen van het leven mensen weghouden bij de zorg voor de zaligheid van hun ziel. Jezus gebruikt daarvoor het beeld van de ‘doornen’ in Lukas 14: 14. Allerlei aandachtvragers vanuit het leven in deze wereld zijn voor de duivel een bruikbaar middel. Volgens Bunyan jaagt dit iemand zonder gebed uit bed, zonder gebed naar de kerk, zonder gebed weer naar huis. Zij verhinderen het gebed. Maken het Woord onvruchtbaar. Verdoven elke overtuiging. Overstromen het gevoelsleven. Zijn er de oorzaak van dat we niet werkelijk behoefte hebben aan de zaligheid. 
  2. Vriendschap: Je kunt volgens John Bunyan zo aan allerlei vriendschapsrelaties in deze wereld vastzitten, dat ze je weghouden bij God. Als we daaraan niet gestorven zijn, ontnemen ze je het verlangen om naar God te gaan. Pas als je de leegheid en doelloosheid ervan inziet, sterf je er aan. Jakobus zei: ‘Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld.’ (Jak. 4: 4). Hoe kan zo iemand door Christus tot God gaan? 
  3. Angst voor mensen: Als mensen groot zijn en God klein, dan beheersen zij ons denken. John Bunyan zegt dat velen bang zijn voor wat hen in de wereld overkomen kan, als christen. Mensenvrees is een valstrik. Hoeveel mensen zijn door de eeuwen heen hierdoor tegengehouden om tot God te gaan? Velen kwamen volgens Bunyan als het ware tot aan de poort van de hemel, maar zijn uit vrees voor de wereld omgedraaid. Jezus waarschuwt Zijn discipelen daarvoor in Lukas 12: 4-6. Hij zegt dat we niet moeten vrezen voor hen die het lichaam kunnen doden, maar verder tot niets in staat zijn. Vrees Hem Die bij machte is om niet alleen het leven een grens te stellen, maar ook over te geven aan de hel. Jezus wijst op Gods zorg voor de musjes. Gaan we die niet ver te boven? God vergeet er geen. Ook Petrus spreekt zijn lezers daarop aan. Volgens Petrus is het zalig om te lijden voor God. Wees bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Voorleven als christen zal uiteindelijk zondaren beschaamd maken (1 Petr. 3: 14-15). 
  4. Eer: Als je gericht bent op het ontvangen van eer in deze wereld, kan dit je volgens Bunyan weerhouden om met heel je hart de Heere te zoeken. Het houdt je tegen om werkelijk te ontwaken en tot overtuiging te komen. Eer, grootheid en positie in deze wereld zijn dan belangrijker voor je. Jezus vraagt Zijn hoorders hoe zij kunnen geloven, als zij de eer van anderen zoeken; en de eer die van God alleen is niet zoeken (Joh. 5: 44). Ons verlangen om in de wereld eer te ontvangen moet gekruist worden, om werkelijk tot God te komen. 

Heel het hart

Wat hier duidelijk wordt is dat de Heere niet een deel van ons leven vraagt, maar ons hele bestaan. Hij heeft geen parttime volgelingen. De rijke jongen ging verdrietig weg. Hij had nog te veel te verliezen. Zijn oog bleef gesloten voor de rijkdom van Christus. Kreeg jij oog voor Hem? Dan beseffen we dat Hij zondaren eerder liefhad dan zij Hem.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...