Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 12 mei

Leer ons, Vader, U verwachten

Hieronymus van Alphen (1746-1808) schreef een lied over stil vertrouwen op God. In de omstandigheden toont hij wat overgave betekent. Stil geloven, God is goed. 

Lied

Leer ons, Vader! U verbeiden,
Volgen, waar Gij ons wilt leiden,
Steunen op uw trouw en macht,
Psalmen zingen in den nacht,
Horen, wat Gij ons wilt leren,
Uw bevel met daden eren,
En, voor d’ uitkomst willig blind,
Stil zijn als ’t gespeende kind. 


Leer ons wars zijn van het zorgen
Voor den naderende morgen,
Bij het kwaad, dat ons ontmoet,
Stil geloven, God is goed:
Biddend waken, moedig strijden,
Need’rig wachten, hopend lijden,
Vrolijk zijn met stil ontzag,
Leer ons, Heer! dit elke dag.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....

Filippus en de kamerling (1)

‘Voor ons ligt de allerbekendste geschiedenis van Filippus en de Moorse kamerling. Moge de Heere ook de bekende delen...