Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 12 mei

Leer ons, Vader, U verwachten

Hieronymus van Alphen (1746-1808) schreef een lied over stil vertrouwen op God. In de omstandigheden toont hij wat overgave betekent. Stil geloven, God is goed. 

Lied

Leer ons, Vader! U verbeiden,
Volgen, waar Gij ons wilt leiden,
Steunen op uw trouw en macht,
Psalmen zingen in den nacht,
Horen, wat Gij ons wilt leren,
Uw bevel met daden eren,
En, voor d’ uitkomst willig blind,
Stil zijn als ’t gespeende kind. 


Leer ons wars zijn van het zorgen
Voor den naderende morgen,
Bij het kwaad, dat ons ontmoet,
Stil geloven, God is goed:
Biddend waken, moedig strijden,
Need’rig wachten, hopend lijden,
Vrolijk zijn met stil ontzag,
Leer ons, Heer! dit elke dag.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...