Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 2 maart

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis

Bernardus van Clairvaux gaf in de twaalfde eeuw een eerst aanzet voor het lied ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’. Via een Duitse vertaling kwam het in de achttiende eeuw in het Nederlands beschikbaar. 

Vertaling

De Dordrechter predikant Ahasverus van den Berg dichte het bekende lied ‘Op bergen en in dalen’ en vele andere teksten. Hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van het lied ‘Mijn verlosser hangt aan ’t kruis’. 

Lied

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en Zijn sterven zaligt mij.

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
ook voor mij heeft Hij zijn leven
prijs gegeven.
Brand, mijn hart, ontbrand in gloed
jegens Hem, mijn hoogste goed.

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost’loos klagen?
Klagen, neen! Bij dit gezicht
valt de zwaarste last mij licht.

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis!
‘k Heb mij, Heer, in dood en leven
U gegeven.
‘k Leef, in vreugd en tegenheen,
‘k leef en sterf voor U alleen.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...