Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 6 augustus

Nabij God te zijn

‘Dit nederige werk is van pastorale aard, voortkomend uit liefde voor Gods volk; en een verlangen om Zijn grote Naam te eren. Het is een onderkend feit dat velen van Gods volk ver beneden hun stand leven; en als mannen die niet alleen gericht zijn op Gods glorie.’ Met die woorden leidde James Smith (1802-1862) het derde deel van zijn dagboek ‘Daily Remembrancer’ in.

Dagelijks Woord

Als pastor wist James Smith zich dagelijks betrokken op de kudde, maar ook op andere voorgangers in de bediening. Daarbij wilde hij dichtbij mensen komen. ‘In dit kleine werk wil ik in de kleine ruimte, in het huisje, in de keuken en zelfs op het veld spreken tot de verschillende delen van Gods gezin; trachten hen dichter bij hun God en genadige Vader te brengen. Het is mijn verlangen om de kracht van de godsdienstigheid te bevorderen; en deze kleine stukjes zijn geschreven om te overtuigen, te troosten en te corrigeren; om de vlam van toewijding aan te wakkeren en heiligheid van het hart en leven voort te brengen.’ Smith besefte daarbij afhankelijk te zijn van het vernieuwende werk van de Heilige Geest. 

Het is alweer even geleden dat ds. P. den Ouden mij dit dagboek aanbeval. Graag geef ik die aanbeveling door. Digitaal en in print is de ‘Daily Remembrancer’ in verschillende varianten beschikbaar. 

Nabij de Heere

De pastorale overdenking voor 6 augustus gaat over de volgende Bijbeltekst: ‘Nadert gijlieden tot Mij, hoort dit: Ik heb van den beginne niet in het verborgene gesproken, maar van dien tijd af, dat het geschied is, ben Ik daar; en nu, de Heere HEERE, en Zijn Geest heeft Mij gezonden.’ (Jes. 48: 16)

James Smith schrijft daarbij het volgende, als pastoraal woord voor hen die de Heere liefkregen: 

Het geluk van de gelovige en het genoegen van Jehovah zijn verenigd; we zijn alleen gelukkig als we dicht bij Hem zijn, en Hij is alleen vergenoegd als we Hem aanhangen. Hij heeft ons tot een hechte relatie gebracht als Zijn kinderen, volk en geliefde bruid. Hij heeft onze vereniging zichtbaar gemaakt door de meest opvallende weergaven; de rank in de wijnstok, het lichaamsdeel met het hoofd en het gebouw met het fundament. 

Hij heeft Zijn naam tot onze sterke toren gemaakt, Zijn Zoon tot onze bron van voorziening en Zijn geheime plaats tot ons huis. 

Door dicht bij Hem te leven, genieten we van de zoetste troost; bezitten we onuitsprekelijke vrede; ontvangen we de grootste vrijheid; en vinden veiligheid en rust. Onze zekerheid, licht, heiligheid en kracht komen van Zijn tegenwoordigheid; onze misère, ellende en wee, door op afstand van Hem te leven. 

Hij nodigt ons vanmorgen uit, zoals Jakob zijn geliefde zoon deed: “Kom dicht bij mij.” Hij is van plan ons te zegenen, zoals die patriarch zijn kind deed; om Zichzelf aan ons te onthullen; om ons Zijn verbond en geheim te tonen; om ons Zijn wil en Woord te laten begrijpen; om ons te behoeden voor alle kwaad, ons te vullen met genade en ons te vormen naar Zijn beeld.

When trials vex my doubting mind, Jesus,

to Thy dear wounds I’ll flee;

No shelter can I elsewhere find,

No peace or comfort but in Thee:

To Thee my cause I recommend,

On Thee for future grace depend. 

Wanneer beproevingen mijn twijfelende geest kwellen, Jezus,

naar Uw dierbare wonden zal ik vluchten;

nergens kan ik onderdak vinden,

geen vrede of troost, dan in U:

aan U beveel ik mijn zaak aan, 

van U hangt toekomstige genade af.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...