Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 30 juni

Octavius Winslow: verwachting voor ouderen

Ieder mens moet God ontmoeten. Bij het ouder worden, kan dit je meer bezighouden dan eerder. Octavius Winslow (1808-1878) had daar oog voor. Hij wijst op het bloed van Christus tot redding. 

Terugblikkend op ons leven overwegen wij wat achterligt. In de stilte van onze persoonlijke gedachten. De één meent niet al te veel zonden te hebben gedaan. Het kan immers erger? Een ander meent te diep schuldig te staan, waardoor alle hoop op behoud verloren lijkt. Ook zijn er die al weifelend voortgaan; zou het voor mij nog kunnen? Juist voor hen geeft Octavius Winslow (1808-1878) in zijn boek ‘De juwelen van God’ (De Banier, 2021) een bemoediging mee. Hij wijst erop dat alleen het bloed van Christus redt. We dienen op Hem te zien tot behoud, niet op onszelf. Buiten Hem is er geen redding, in Hem is er ontferming. 

Bloed

Winslow: ‘Het bloed is niet alleen in staat om de zwakste zucht van schuldgevoel op te roepen in een gekweld geweten, maar het kan ook de meest innerlijke, duistere, vuilste smet wegwassen die ooit in een mensenziel gevonden werd. Denkt u voor uzelf dat er geen vergeving bestaat? Bent u van oordeel dat u buiten het rijksgebied van de zaligheid verkeert, omdat u zulk een groot en oud zondaar bent? Een zondaar die al honderd jaren telt, misschien? Zie dan naar Adam. Het bloed van Christus was voor hem bestemd; en in der waarheid, hij woont nu in heerlijkheid; hij de grootste, de hoofdschuldige, de vader van alle zondaars, zingt nu de schoonste lofzangen op het bloed dat hem daar heeft gebracht. Wilt u dan toch weigeren om dit te geloven? Wilt u de moed opgeven en in wanhoop neerzitten, terwijl dit overwinningsteken van de reddende genade, van de vrijmachtige genade en het verzoenende bloed van Christus, ‘tot een voorbeeld (is) dergenen die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.’ (1 Tim. 1: 16)?

Christus

Komt het beslissende uur van de dood naderbij? Och, laat dan alles varen van het hier en nu, maar zie op het dierbare, vergoten bloed van Christus! Zie op het kruis van Christus. Onthecht u van kerk en voorschriften, plichten en geboden, dienaren en heiligen, maar laat één ding al uw gedachten, gevoelens en verlangens doordrenken, dat de gehele sfeer vervult van dit korte punt in de tijd die de scheiding vormt met de eeuwigheid. Het kostelijke bloed van Christus! Werp u daarop neer door het eenvoudige geloven; aanschouw het met een zwak en onzuiver geloofsoog, en het zal tot uw ziel spreken van vergeving, vrede en vreugde en daarbij aan uw stervende geest een hoop geven omkranst door onsterfelijkheid.’ 

Wit 

In de profetie van Jesaja lezen we: “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” (Jes. 1: 18). 


Leestip: De juwelen van God, Octavius Winslow (De Banier, 2021).

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...